Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Sierakowice
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU DOLNE  / Przydatne informacje  / Rejestr zmian
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Rejestr zmian Rejestr zmian
Modyfikacja treści aktualności 'Zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych i zebranych na terenie Gminy Sierakowice w okresie od 01-07-2018r. do 30-06-2019r.'Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu - po publikacji

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ

Załącznik nr 3 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 4 do SIWZ - Projekt umowy

Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz usług

Załącznik nr 6 do SIWZ 0 Oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik nr 7 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego

 

ROŚ.271.3.2018                                                                                                Sierakowice, dnia 23 kwietnia 2018 roku

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ROŚ.271.3.2018. Nazwa zadania: Zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych i zebranych na terenie Gminy Sierakowice w okresie od 1-07-2018r. do 30-06-2019r.

W zwiąku ze zmianą jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia poniżej aktualny wzór.

Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ (w wersji .pdf i .xml)


Sierakowice, dnia 23 maja 2018 roku

 ROŚ.271.3.2018

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ROŚ.271.3.2018. Nazwa zadania: Zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych i zebranych na terenie Gminy Sierakowice w okresie od 1-07-2018r. do 30-06-2019r.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia, w wysokości:  1 024 827,85 zł.

Gmina Sierakowice informuje, że w dniu 2018-05-23 o godzinie 12:00 odbyło się otwarcie ofert złożono następujące oferty:

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena brutto

Termin płatności faktury

 

1.

 

ELWOZ Sp. z o.o.

 

Szklana 44,

83-334 Miechucino

 

 1 188 846,72 zł

 

30 dni

 


 

Sierakowice, dn. 12.06.2018 r.

 ROŚ.271.3.2018

 

Wszyscy Wykonawcy

  

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ROŚ.271.3.2018. Nazwa zadania: Zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych i zebranych na terenie Gminy Sierakowice w okresie od 01-07-2018r. do 30-06-2019r.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

ELWOZ Sp. z o.o., Szklana 44, 83-334 Miechucino.

Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów, zgodnie ze wzorem opisanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

--------------------------------------------------------------------------------

Oferta nr 1: 

Nazwa wykonawcy:                                 ELWOZ Sp. z o.o.

Adres Wykonawcy:                                 Szklana 44, 83-334 Miechucino.

Punkt. dla kryt. Cena:                              60 pkt.

Punkt. dla kryt. Termin płatności:                40 pkt.

Punktacja – suma:                                100 pkt.

 

2. Działając na podstawie art. 94 ust. 2 Prawa zamówień publicznych informuję, że Zamawiający  może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego bez zachowania terminu określnego w art. 94 ust. 1 pkt. 1 tj. w terminie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zastało przesłane w inny sposób. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym wykonawcą.

 

Środki ochrony prawnej:

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)  wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)  odrzucenia oferty wykonawcy

3)  wyboru najkorzystniejszej oferty

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może również w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1)  niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)  zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

  Tadeusz Kobiela

Kierownik Zamawiającego

                                                                    

 data wytworzenia2018-04-17
data udostępnienia2018-04-17
sporządzone przezMariusz Laska
opublikowane przezBłażej Recław
data wykonania2018-06-12
Urząd Gminy w Sierakowicach, ul. Lęborska 30, 83-340 Sierakowice, tel.: +48.586819500, fax: +48.586819575, sierakowice@sierakowice.pl, www.sierakowice.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@