Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Sierakowice
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU DOLNE  / Przydatne informacje  / Rejestr zmian
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Rejestr zmian Rejestr zmian
Modyfikacja treści aktualności 'Nabór na wolne stanowisko pracy - Referenta w Dziale Świadczeń Rodzinnych Urzędu Gminy Sierakowice' 

Wójt Gminy  Sierakowice

 83-340 Sierakowice, ulica Lęborska Nr 30

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy  - Referenta w  Dziale Świadczeń Rodzinnych Urzędu Gminy Sierakowice

 

 Wymagania niezbędne:

   

a)      wykształcenie średnie,

b)     co najmniej 2-letni staż pracy,

c)      nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

d)     niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie publiczne lub umyślne przestępstwo skarbowe

e)      znajomość zasad funkcjonowania oraz zadań samorządu terytorialnego,

f)       znajomość zagadnień z zakresu stanowiska, na które kandydat składa dokumenty  tj:

-Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

-Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu ,, Dobry start”,

g)      posiadanie obywatelstwa polskiego

h)     znajomość obsługi komputera  - Microsoft Office (Word, Excel)

 

Wymagania dodatkowe

 

a)      staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,

b)     umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność i komunikatywność

c)      odporność na stres

d)     znajomość rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

 

Czynności podejmowane w Dziale Świadczeń Rodzinnych  w zakresie:

 

1. Przyjmowania wniosków , załączników i innych dokumentów do wniosku dotyczących świadczenia dobry start

2. Prowadzenie postępowania w sprawie o świadczenie dobry start

3. Przesyłanie wnioskodawcom informacji p przyznaniu świadczenia dobry start

4. Prowadzenia teczek przedmiotowych zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.

 

Wymagane dokumenty

 

a)      życiorys (CV) - podpisany

b)     kwestionariusz osobowy – do pobrania ze strony BIP

c)      list motywacyjny

d)     kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie

e)      kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu

f)       kserokopie zaświadczeń  o ukończonych kursach i szkoleniach

g)      własnoręcznie podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz pełną zdolność do czynności prawnych i korzystaniaz pełni praw publicznych

h)     własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – do pobrania ze strony BIP,

 

      Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 

1)     stanowisko pracy na II piętrze  (winda, toaleta dostosowana do potrzeb osób   niepełnosprawnych na parterze)

2)     obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę

3)     kontakty z klientami: bezpośrednie i telefoniczne

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy  Sierakowicew miesiącu maju 2018 roku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji  zawodoweji społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest mniejszy niż 6 %.

 

Wymagane dokumenty należy składać w pokoju Nr 102 Urzędu Gminy Sierakowice

z dopiskiem:

 

- ,,nabór na stanowisko Referenta w  ,,Dziale Świadczeń Rodzinnych”

 

w terminie do dnia 20 czerwca 2018 roku do godziny 1530  osobiście lub pocztą.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki pocztą liczy się data wpływu do Urzędu.

 

Po dniu 20 czerwca 2018 roku osoby spełniające wymagania formalne określonew ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektronicznąo terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji.

 

Osoby, które nie spełnią wymagań formalnych nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej  Biuletynu Informacji Publicznej  Urzędu Gminy Sierakowice

/ www.bip.sierakowice.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Sierakowice.

 

 

 

Sierakowice, dnia 7 czerwca 2018 roku                                        data wytworzenia2018-06-07
data udostępnienia2018-06-07
sporządzone przez
opublikowane przezKarol Recław
data wykonania2018-06-09
Urząd Gminy w Sierakowicach, ul. Lęborska 30, 83-340 Sierakowice, tel.: +48.586819500, fax: +48.586819575, sierakowice@sierakowice.pl, www.sierakowice.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@