Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Sierakowice
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Gmina Sierakowice  / Wyniki przetargów
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Wyniki przetargów Wyniki przetargów
Oczyszczanie nawierzchni ulic, chodników, parkingów, zatoczek i przystanków autobusowych, pielęgnacja zieleni oraz zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Sierakowice

ROŚ.271.1.2016                                                                                                    Sierakowice, dn. 17.03.2016 r.

L.dz. 05/2015

 OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ROŚ.271.1.2016. Nazwa zadania: Oczyszczanie nawierzchni ulic, chodników, parkingów, zatoczek i przystanków autobusowych, pielęgnacja zieleni oraz zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Sierakowice.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

ELWOZ  Sp. z o.o, Szklana 44, 83-334 Miechucino, Oddział Sierakowice, ul. Słupska 2, 83-340 Sierakowice.

Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert. Cena ryczałtowa brutto= 95 % oraz Termin płatności faktury = 5 %.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia: 2016-03-21.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

---------------------------------------------------------------------------

Lp.: 1

Nazwa wykonawcy: ELWOZ  Sp. z o.o, Oddział Sierakowice

Adres wykonawcy: ul. Słupska 2, 83-340 Sierakowice                  

Liczba pkt. w kryterium cena: 95 pkt.

Liczba pkt. w kryterium termin zapłaty: 5 pkt.

Suma punktów: 100 pkt.

--------------------------------------------------------------------------

Środki ochrony prawnej:

Od niniejszej decyzji zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)    wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)    odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1)    niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)    zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm.).

 Tadeusz Kobiela,

Kierownik zamawiającegodata wytworzenia2016-03-17
data udostępnienia2016-03-17
sporządzone przezBłażej Recław
opublikowane przezBłażej Recław
ilość odwiedzin447
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy w Sierakowicach, ul. Lęborska 30, 83-340 Sierakowice, tel.: +48.586819500, fax: +48.586819575, sierakowice@sierakowice.pl, www.sierakowice.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@