Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Sierakowice
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Gmina Sierakowice  / Wyniki przetargów
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Wyniki przetargów Wyniki przetargów
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Sierakowice oraz jednostek organizacyjnych Gminy Sierakowice w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r.

Sierakowice, 27 listopada 2015 r.

 Nr sprawy: SUE.271.20.2015

 OGŁOSZENIE

Zamawiający Gmina Sierakowice działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póź. zm.) zawiadamia: o wyborze najkorzystniejszej oferty, o Wykonawcach wykluczonych z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o Wykonawcach których oferty zostały odrzucone oraz o terminie zawarcia umowy.

             I. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający Gmina Sierakowice przeprowadziła w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Sierakowice oraz jednostek organizacyjnych Gminy Sierakowice w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r.”, badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryterium określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.

Najkorzystniejsza ofertę złożył Wykonawca:

ENERGA-Obrót S.A

ul. Al. Grunwaldzka 472

80-309 Gdańsk

Uzasadnienie:

Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę, spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Oferta zgodnie z kryterium oceny została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryteria wyboru tj.

Lp.

Kryterium

Ranga

1

Cena oferty brutto

98

2

Termin płatności faktury VAT

2

Razem

100    

 

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z zestawieniem punktacji przyznanej ofertom niepodlegającym odrzuceniu:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres

Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium – Cena oferty brutto

Liczba punktów w kryterium – Termin płatności faktury VAT

Suma punktów

1

ENERGA-Obrót S.A.

 ul. Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk

98

2

100,00

 

Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3 lit a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013.r poz. 907 ze zm.) Zamawiający może zawrzeć umowę bez stosowania terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy.


 

Zastępca Wójta Gminy Sierakowice,

Zbigniew Fularczykdata wytworzenia2015-12-02
data udostępnienia2015-12-02
sporządzone przezBłażej Recław
opublikowane przezBłażej Recław
ilość odwiedzin326
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy w Sierakowicach, ul. Lęborska 30, 83-340 Sierakowice, tel.: +48.586819500, fax: +48.586819575, sierakowice@sierakowice.pl, www.sierakowice.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@