Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sierakowice
Menu góra
Strona startowa Petycje
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „WYKAZ ZŁOŻONYCH PETYCJI - Petycje, menu 592, artykuł 10402 - BIP - Urząd Gminy w Sierakowicach”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Petycje

WYKAZ ZŁOŻONYCH PETYCJI

ROK 2020

 

Petycja nr RSO.152.6.2020

1. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje:
wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach.
2. Skan petycji RSO.152.6.2020
3. Przedmiot petycji: „Przygotujmy lepszy świat” – przekazanie petycji do szkół

4. Data złożenia petycji: 18.08.2020
5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust.2 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia.
6. Sposób załatwienia petycji: na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach - żądanie przedstawione w petycji zostało uwzględnione. 

 

Petycja nr RSO.152.5.2020

1. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje:
wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach.
2. Skan petycji RSO.152.5.2020
3. Przedmiot petycji: budowa drogi asfaltowej

4. Data złożenia petycji: 14.07.2020
5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust.2 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia uzupełnienia petycji.
6. Sposób załatwienia petycji: na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach - petycja pozostaje bez rozpatrzenia.

 

Petycja nr RSO.152.4.2020

1. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje:
wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach.
2. Skan petycji RSO.152.4.2020
3. Przedmiot petycji: przyporządkowanie załącznika do petycji do odpowiedniej klasy z wykazu akt określonej w instrukcji kancelaryjnej

4. Data złożenia petycji: 30.03.2020
5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust.2 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia uzupełnienia petycji.
6. Sposób załatwienia petycji: na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach - petycja pozostaje bez rozpatrzenia.

 

Petycja nr RSO.152.3.2020

1. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje:
wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach.
2. Skan petycji RSO.152.3.2020
3. Przedmiot petycji: podjęcie przez Rade Gminy uchwały ws. ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem

4. Data złożenia petycji: 24.03.2020
5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust.2 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia uzupełnienia petycji.
6. Sposób załatwienia petycji: na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach - petycja pozostaje bez rozpatrzenia.

 

 

Petycja nr RSO.152.2.2020

 

1. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje:
wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach.
2. Skan petycji RSO.152.2.2020

3. Przedmiot petycji: montaż dodatkowego oświetlenia, zamontowanie luster drogowych, zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic

4. Data złożenia petycji: 14.02.2020
5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust.2 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia.
6. Sposób załatwienia petycji: na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach - petycja pozostaje bez rozpatrzenia.

 

 

Petycja nr RSO.152.1.2020

1. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje:
wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach.
2. Skan petycji RSO.152.1.2020 
3. Przedmiot petycji: budowa edukacyjnego placu zabaw

4. Data złożenia petycji: 15.01.2020
5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust.2 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia uzupełnienia petycji.
6. Sposób załatwienia petycji: żądania przedstawione w petycji nie zostały uwzględnione.

 


 

ROK 2019

 

Petycja nr RSO.152.12.2019

1. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje:
wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach.
2. Skan petycji RSO.152.12.2019 
3. Przedmiot petycji: analiza możliwości wdrożenia procedur w zakresie płatności bezgotówkowych, przekazanie wniosku do kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

4. Data złożenia petycji: 15.10.2019r.
5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust.2 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia uzupełnienia petycji.
6. Sposób załatwienia petycji: na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach. - petycja pozostaje bez rozpatrzenia.

 

Petycja nr RSO.152.11.2019

1. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje:
wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach.
2. Skan petycji RSO.152.11.2019 
3. Przedmiot petycji: zapisanie w ewidencji geodezyjnej oraz urządzeń melioracyjnych odcinka rowu

4. Data złożenia petycji: 30.09.2019r.
5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust.2 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia uzupełnienia petycji.
6. Sposób załatwienia petycji: petycja przekazana została do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji

 

Petycja nr RSO.152.10.2019

1. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje:
wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach.
2. Skan petycji RSO.152.10.2019.
3. Przedmiot petycji: publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej numerów służbowych telefonów komórkowych.

4. Data złożenia petycji: 26.08.2019r.
5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust.2 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia uzupełnienia petycji.
6. Sposób załatwienia petycji: żądania przedstawione w petycji nie zostały uwzględnione. 

 

Petycja nr RSO.152.9.2019

1. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje:
wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach.
2. Skan petycji RSO.152.9.2019
3. Przedmiot petycji: wykonanie progu spawalniającego ruch pojazdów oraz przejścia dla pieszych

4. Data złożenia petycji: 09.08.2019r.
5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust.2 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia uzupełnienia petycji.
6. Sposób załatwienia petycji: żądania przedstawione w petycji nie zostały uwzględnione.  

 

Petycja nr RSO.152.8.2019

1. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje:
wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach.
2. Skan petycji RSO.152.8.2019
3. Przedmiot petycji: wykonanie progu spawalniającego ruch pojazdów oraz oznakowania.

4. Data złożenia petycji: 09.08.2019r.
5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust.2 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia uzupełnienia petycji.
6. Sposób załatwienia petycji: żądania przedstawione w petycji zostały uwzględnione. 

 

Petycja nr RSO.152.7.2019

1. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje:
wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach.
2. Skan petycji RSO.152.7.2019
3. Przedmiot petycji: budowa nawierzchni asfaltowej drogi

4. Data złożenia petycji: 08.07.2019r.
5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust.2 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia uzupełnienia petycji.
6. Sposób załatwienia petycji: Petycja nie spełnia wymogu, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach. Zgodnie z art. 7 ust. 1 - petycja pozostaje bez rozpatrzenia.

 

Petycja nr RSO.152.6.2019

1. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje:
wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach.
2. Skan petycji RSO.152.6.2019
3. Przedmiot petycji: Petycja w sprawie zaplanowania postępowania, dot. parku maszynowego wykorzystywanego do zadań oczyszczania Gminy, w trybie ustawy prawo zamówień publicznych z uwzględnieniem dywersyfikacji wykorzystywanego paliwa

4. Data złożenia petycji: 07.06.2019r.
5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust.2 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia uzupełnienia petycji.
6. Sposób załatwienia petycji: żądania przedstawione w petycji nie zostały uwzględnione.

 

Petycja nr RSO.152.5.2019

1. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje:
wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach.
2. Skan petycji RSO.152.5.2019
3. Przedmiot petycji: Petycja w sprawie zebrania ofert rynkowych i dokonania analizy wydatków na usługi telekomunikacyjne

4. Data złożenia petycji: 29.05.2019r.
5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust.2 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia uzupełnienia petycji.
6. Sposób załatwienia petycji: żądania przedstawione w petycji nie zostały uwzględnione.

 

Petycja nr RSO.152.4.2019

1. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje:
wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach.
2. Skan petycji RSO.152.4.2019
3. Przedmiot petycji: Petycja w sprawie wybudowania nowoczesnego placu zabaw dla dzieci w Sierakowicach

4. Data złożenia petycji: 10.05.2019r.
5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust.2 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia uzupełnienia petycji.
6. Sposób załatwienia petycji: żadanie przedstawione w petycji zostało uwzględnione, zgodnie z Uchwałą Nr IX/108/19 Rady Gminy Sierakowice z dnia 25 czerwca 2019 roku

 

Petycja nr RSO.152.3.2019

1. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje:
wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach.
2. Skan petycji RSO.152.3.2019
3. Przedmiot petycji: Petycja w sprawie działań związanych z zalanymi gruntami rolnymi przez jezioro
4. Data złożenia petycji: 13.05.2019r.
5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust.2 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia uzupełnienia petycji.
6. Sposób załatwienia petycji: petycja przekazana została do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji

 

Petycja nr RSO.152.2.2019

1. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje:
wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach.
2. Skan petycji RSO.152.2.2019
3. Przedmiot petycji: Petycja w sprawie przekazania tekstu/petycji do wszystkich podległych  szkół podstawowych

4. Data złożenia petycji: 08.03.2019r.
5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust.2 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia uzupełnienia petycji.
6. Sposób załatwienia petycji: na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach. - petycja pozostaje bez rozpatrzenia.

 

Petycja nr RSO.152.1.2019

1. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje:
wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach.
2. Skan petycji RSO.152.1.2019
3. Przedmiot petycji: Petycja w sprawie przystapienia do konkursu Nivea

4. Data złożenia petycji: 08.03.2019r.
5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust.2 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia uzupełnienia petycji.
6. Sposób załatwienia petycji: żądania przedstawione w petycji nie zostały uwzględnione.

_______________________________________________________________________________________________________

ROK 2018

Petycja nr RSO.152.5.2018

1. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje:
wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach.
2. Skan petycji RSO.152.5.2018
3. Przedmiot petycji: Petycja w sprawie przekazania tekstu/petycji do wszystkich podległych publicznych szkół podstawowych

4. Data złożenia petycji: 20.09.2018r.
5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust.2 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia uzupełnienia petycji.
6. Sposób załatwienia petycji: na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach. - petycja pozostaje bez rozpatrzenia.

 

Petycja nr RSO.152.4.2018

1. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje:
wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach.
2. Skan petycji RSO.152.4.2018
3. Przedmiot petycji: Petycja w sprawie wdrożenia w Gminie – rozpowszechnionego w krajach rozwiniętych – systemu zarządzania i monitorowania energii

4. Data złożenia petycji: 13.09.2018r.
5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust.2 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia uzupełnienia petycji.
6. Sposób załatwienia petycji:
Petycja nie została uwzględniona

 

Petycja nr RSO.152.3.2018

1. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje:
wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach.
2. Skan petycji RSO.152.3.2018
3. Przedmiot petycji: Petycja w sprawie przeprowadzenia analizy i rozważenie instalacji na budynkach użytkowanych przez Urząd – testowo lub docelowo – systemów fotowoltaicznych polegających na przetwarzaniu z promieniowania światła słonecznego i przekształceniu jej w energię elektryczną

4. Data złożenia petycji: 21.08.2018r.
5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust.2 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia uzupełnienia petycji.
6. Sposób załatwienia petycji:
Petycja nie została uwzględniona

 

Petycja nr RSO.152.2.2018

1. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje:
wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach.
2. Skan petycji RSO.152.2.2018
3. Przedmiot petycji: Petycja w sprawie oszacowania podmiotów gospodarczych właściwych miejscowo dla terenu Gminy, które nie korzystają z przyłączy gazowych

4. Data złożenia petycji: 04.05.2018r.
5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust.2 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia uzupełnienia petycji.
6. Sposób załatwienia petycji:
na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach. - petycja pozostaje bez rozpatrzenia.

 

Petycja nr RSO.152.1.2018

1. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje:
wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach.
2. Skan petycji RSO.152.1.2018
3. Przedmiot petycji: Petycja w sprawie dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Sierakowice

4. Data złożenia petycji: 27.02.2018r.
5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust.2 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia uzupełnienia petycji.
6. Sposób załatwienia petycji:
Petycja nie spełnia wymogu, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach. Zgodnie z art. 7 ust. 1 - petycja pozostaje bez rozpatrzenia.

____________________________________________________________________________________________________________________

ROK 2017

Petycja nr RSO.152.1.2017

1. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje:
wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach.
2. Skan petycji RSO.152.1.2017
3. Przedmiot petycji: Petycja w sprawie publikacji wniosku o udzielenie informacji publicznej na stronie internetowej Gminy

4. Data złożenia petycji: 14.02.2017r.
5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust.2 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia uzupełnienia petycji.
6. Sposób załatwienia petycji:
Wobec braku odpowiedzi na wezwanie do wyjaśnienia treści petycji, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o petycjach - petycja pozostaje bez rozpatrzenia. 

Petycja nr RSO.152.2.2020

1. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje:
wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach.
2. Skan petycji RSO.152.2.2020
3. Przedmiot petycji: montaż dodatkowego oświetlenia, zamontowanie luster drogowych, zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic
4. Data złożenia petycji: 14.02.2020
5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust.2 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia.
6. Sposób załatwienia petycji: na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach - petycja pozostaje bez rozpatrzenia.

Metryka

data wytworzenia
2019-08-23
data udostępnienia
2019-08-23
sporządzone przez
opublikowane przez
Choszcz Monika
ilość odwiedzin
243
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.