Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Sierakowice
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Gmina Sierakowice  / Zamówienia publiczne
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na Świadczenie usług przewozowych dzieci do szkół podstawowych z terenu Gminy Sierakowice w okresie od 03.09.2018 r. do 21.06.2019 r. poprzez zakupienie dla nich przez Gminę Sierako

Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ oraz załączniki do SIWZ  (sygn. post. ZEAS.271.2.2018).

 


 

Sierakowice, dnia 19 lipca 2018 roku

 

ZEAS.271.2.2018

 

L.dz. 03/2018

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZEAS.271.2.2018. Nazwa zadania: Świadczenie usług przewozowych dzieci do szkół podstawowych z terenu Gminy Sierakowice w okresie od 03.09.2018r. do 21.06.2019r. poprzez zakupienie dla nich przez Gminę Sierakowice ulgowych biletów miesięcznych.

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia, w wysokości: 573 044,00 zł brutto.

 

 Gmina Sierakowice informuje, że w dniu 2018-07-19 o godzinie 12:00 odbyło się otwarcie ofert złożono następujące oferty:

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena brutto

Termin płatności faktury

 

1.

 

Firma ALBATROS

Mieczysław Tryba

 

Mojusz 12 B,

83-334 Miechucino

 

 

551 927,10 zł

 

30 dni

 


 Sierakowice, dn. 25 lipca 2018 r.

ZEAS.271.2.2018

L.dz. 06/2018

                                                                 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZEAS.271.2.2018. Nazwa zadania: Świadczenie usług przewozowych dzieci do szkół podstawowych z terenu Gminy Sierakowice w okresie od 03.09.2018r. do 21.06.2019r. poprzez zakupienie dla nich przez Gminę Sierakowice ulgowych biletów miesięcznych.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

Mieczysław Tryba Firma „ALBATROS”, Mojusz 12 B, 83-334 Miechucino.

Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów, zgodnie ze wzorem opisanym w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

--------------------------------------------------------------------------------

Oferta nr 1:

Nazwa wykonawcy:                                Mieczysław Tryba Firma „ALBATROS”,

Adres Wykonawcy:                                 Mojusz 12 B, 83-334 Miechucino.

Punkt. dla kryt. Cena:                          60.

Punkt. dla kryt. termin płatności faktury: 40.

Punktacja – suma:                                         100.

 

2. Działając na podstawie  art. 94 ust. 2 pkt 1) lit. a) Prawa zamówień publicznych, w związku z tym, że w niniejszym postępowaniu, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, złożono tylko jedną ofertę,

podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Proszę o kontakt, w sprawie zawarcia przedmiotowej umowy, do dnia 30.07.2018 r.

 

Środki ochrony prawnej:

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)  wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)  odrzucenia oferty wykonawcy

3)  wyboru najkorzystniejszej oferty

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może również w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1)  niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)  zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

  Zbigniew Fularczyk,

Z. up. Kierownika Zamawiającego

Do pobrania - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.data wytworzenia2018-07-11
data udostępnienia2018-07-11
sporządzone przezJacek Mazur, Błażej Recław
opublikowane przezBłażej Recław
ilość odwiedzin126
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy w Sierakowicach, ul. Lęborska 30, 83-340 Sierakowice, tel.: +48.586819500, fax: +48.586819575, sierakowice@sierakowice.pl, www.sierakowice.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@