Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Sierakowice
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Gmina Sierakowice  / Zamówienia publiczne
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne
Remont i przebudowa obiektu użyteczności publicznej w miejscowości Borowy Las

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 568327-N-2018 z dnia 12.06.2018 r.

2. SIWZ oraz załącznik nr 1-3 oraz 5-9 do SIWZ.

3. Załacznik nr 4 do SIWZ (dokumentacja techniczna).

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
Sierakowice, dnia 28 czerwca 2018 roku

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RID.271.2.2018. Nazwa zadania: Remont i przebudowa obiektu użyteczności publicznej w miejscowości Borowy Las.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć łącznie na sfinansowanie zamówienia w wysokości: 420 000,00 zł brutto.

Gmina Sierakowice informuje, że w dniu 2018-06-28 o godzinie 12:00 odbyło się otwarcie ofert, w którym złożono następujące oferty:

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena brutto zł

Okres gwarancji

1.

Usługi Ogólno-Budowlane Andrzej Dzienisz

Borzestowska Huta 89a,

83-335 Borzestowo

892 543,51

60 miesięcy

2.

Zakład Produkcyjno – Usługowy MAŁRYL Ryszard Lewna

Moczydło 93A,

83-340 Sierakowice

450 000,00

60 miesięcy

3.

Usługi Remontowo-Budowlane Wojciech Cyrzan

77-100 Udorpie 89E

400 025,40

60 miesięcy


Sierakowice, dn. 10 lipca 2018 r.

RID.271.2.2018

L.dz. 09/2018

                                                                                                                                   Wszyscy wykonawcy

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RID.271.2.2018. Nazwa zadania: Remont i przebudowa obiektu użyteczności publicznej w miejscowości Borowy Las.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

Usługi Remontowe – Budowlane Wojciech Cyrzan, Udorpie 89E, 77-100 Udorpie.

Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów, zgodnie ze wzorem opisanym w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

--------------------------------------------------------------------------------

Oferta nr 1:

Nazwa wykonawcy:                                Usługi Ogólno-Budowlane Andrzej Dzienisz,

Adres Wykonawcy:                                 Borzestowska Huta 89a, 83-335 Borzestowo.

Punkt. dla kryt. Cena:                             26,89.

Punkt. dla kryt. okres Gwarancji:             40.

Punktacja – suma:                                66,89.

 

Oferta nr 2: 

Nazwa wykonawcy:                                  Zakład Produkcyjno-Usługowy MAŁRYL

                                                                Ryszard Lewna

Adres Wykonawcy:                                   Moczydło 93A, 83-340 Sierakowice,

Punkt. dla kryt. Cena:                              53,34 pkt.

Punkt. dla kryt. okres Gwarancji:              40.

Punktacja – suma:                                 93,34.

 

Oferta nr 3:

Nazwa wykonawcy:                                Usługi Remontowo-Budowlane Wojciech Cyrzan,

Adres Wykonawcy:                                 Udorpie 89E, 77-100 Udorpie,

Punkt. dla kryt. Cena:                             60.

Punkt. dla kryt. okres Gwarancji:             40.

Punktacja – suma:                                100.

 

2. Działając na podstawie  art. 94 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych informuję, że Zamawiający  zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zastało przesłane w inny sposób oraz po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym Wykonawcą.

 

Środki ochrony prawnej:

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)  wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)  odrzucenia oferty wykonawcy

3)  wyboru najkorzystniejszej oferty

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może również w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1)  niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)  zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

  

 Tadeusz Kobiela,

Kierownik Zamawiającego

 


 data wytworzenia2018-06-12
data udostępnienia2018-06-12
sporządzone przezBłażej Recław
opublikowane przezBłażej Recław
ilość odwiedzin261
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy w Sierakowicach, ul. Lęborska 30, 83-340 Sierakowice, tel.: +48.586819500, fax: +48.586819575, sierakowice@sierakowice.pl, www.sierakowice.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@