Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Sierakowice
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Gmina Sierakowice  / Zamówienia publiczne
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne
Budowa Stadionu Lekkoatletycznego w miejscowości Sierakowice


 

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. SIWZ oraz załączniki do SIWZ (1-3 oraz 5-7).

3. Załącznik nr 4 do SIWZ (dokumentacja techniczna).

 


       Sierakowice, dnia 22 stycznia 2018 roku

SUE.271.1.2018        

L.dz. 03/2018

                                     Wszyscy wykonawcy

 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: SUE.271.1.2018. Nazwa zadania: Budowa Stadionu Lekkoatletycznego w miejscowości Sierakowice.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 oraz 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2017.1579 j.t. z późn. zm.), w związku ze skierowaniem do zamawiającego zapytania dotyczącego treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przedstawiamy następujące wyjaśnienia:

Pytanie:

  1. Wymagania IAAF I PZLA dot. Budowy i Wyposażenia Stadionu Przy Ubieganiu Się o Dopuszczenie do Rozgrywania Oficjalnych Zawodów Lekkoatletycznych jasno określają wymagane dokumenty.

Polski Związek Lekkiej Atletyki uważa, że do budowy bieżni i rozbiegów skoczni oraz rozbiegu do rzutu oszczepem na stadionach do kategorii I, II, III A i IV A, powinny być stosowane systemy nawierzchni syntetycznych, które zostały położone na zbudowanych stadionach, jakie „uzyskały” certyfikat I klasy IAAF.

W przypadku stadionów, których inwestorzy zamierzają ubiegać się o kategorię IV B oraz o kategorię V warunkiem przyznania tych kategorii będzie przedstawienie wyników badań, przeprowadzonych przez instytucje rekomendowane przez IAAF, potwierdzających spełnienie parametrów w odniesieniu do: grubości, zdolności amortyzowania siły (redukcji siły), wskaźnika odkształcenia pionowego i wytrzymałości na kolce. W przypadku stadionów IVB i V kategorii wymagane jest stosowanie tej samej nawierzchni posiadającej certyfikat IAAF (Product Certificate) na bieżni i na rozbiegach, zgodnie z bieżącą listą na stronie IAAF.

Jak widać nie ma tu mowy po certyfikacie IAAF Class 1.

Czy wobec powyższego, działając w zgodzie z wytycznymi i przepisami PZLA oraz IAAF, Zamawiający zrezygnuje z konieczności przedstawienia Certyfikatu IAAF Class 1 dla wykonanego obiekt ?

Czy zamawiający uzna jako równoważny, system nawierzchni z certyfikatem IAAF o poniższych parametrach, który został zaaprobowany przez PZLA co uwierzytelniają Świadectwa PZLA:

- wytrzymałość na rozciąganie: ≥ 80 MPa,

- wydłużenie względne przy rozciąganiu: ≥ 70 %,

- odkształcenie pionowe w temp. 23 st. C: ≥ 1,6 mm,

- redukcja siły w temp. 23 st. C: ≥ 38 %.

Należy podnieść, że Certyfikat IAAF Class 1 dotyczy całego obiektu a nie nawierzchni i absolutnie nie gwarantuje jakości nawierzchni a jedynie dopuszcza obiekt do rozgrywek międzynarodowych. Warto zaznaczyć że nawierzchnia w systemie Sandwich nie występuje na żadnym polskim obiekcie z Certyfikatem IAAF Class 1.

Odpowiedź:

  1. Informuję, że we wspominanej dokumentacji technicznej nie ma zapisu o konieczności przedstawienia Certfikatu IAAF Class 1. Zgodnie z zapisami ww dokumentacji technicznej potencjalny wykonawca może wariantowo przedstawić Certyfikat IAAF Class 1 lub Certyfikat IAAF Class 2. Ponadto, Zamawiający informuje, że podtrzymuje parametry techniczne nawierzchni określone w dokumentacji technicznej.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

  Tadeusz Kobiela,

Kierownik Zamawiającego


Sierakowice, dnia 26 stycznia 2018 roku

SUE.271.1.2018

L.dz. 06/2017

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: SUE.271.1.2018. Nazwa zadania: Budowa Stadionu Lekkoatletycznego w miejscowości Sierakowice.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia, w wysokości: 3 000 000,00 zł brutto.

Gmina Sierakowice informuje, że w dniu 2018-01-26 o godzinie 12:00 odbyło się otwarcie ofert złożono następujące oferty:

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena brutto

Okres gwarancji

 

1.

 

Gardenia Sport

Sp. z o.o.

 

ul. Kłobucka 13,

02-699 Warszawa

 

 

4 732 012,74 zł

 

 

60 miesięcy

 

2.

 

PW GRETASPORT

Ilona Stańczyk

 

 

ul. Podlesie 17,

41-303 Dąbrowa Górnicza

 

 

5 449 128,50 zł

 

 

60 miesięcy

 

3.

 

PP „ELWOZ”

Kazimierz Woźniak

 

Szklana 44,

83-334 Miechucino

 

 

5 533 770,00 zł

 

       

60 miesięcy

 


 Sierakowice, dnia 08 lutego 2018 r.

SUE.271.1.2018

L.dz. 07/2018

Wszyscy wykonawcy

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: SUE.271.1.2018. Nazwa zadania: Budowa Stadionu Lekkoatletycznego w miejscowości Sierakowice.

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 oraz art. 92 ust. 1 pkt. 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm.) zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

Uzasadnienie faktyczne:Zamawiający unieważnił postępowanie, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do cen najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm.).

Środki ochrony prawnej:

Od niniejszej decyzji zamawiającego, nie przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu).

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego, lub

2) zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania / przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (faks lub poczta elektroniczna), lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się  w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.


Zbigniew Fularczyk,

podpis Zamawiającegodata wytworzenia2018-01-10
data udostępnienia2018-01-10
sporządzone przezBłażej Recław
opublikowane przezBłażej Recław
ilość odwiedzin654
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy w Sierakowicach, ul. Lęborska 30, 83-340 Sierakowice, tel.: +48.586819500, fax: +48.586819575, sierakowice@sierakowice.pl, www.sierakowice.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@