Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Sierakowice
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Gmina Sierakowice  / Zamówienia publiczne
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne
Budowa Przedszkola Samorządowego w miejscowości Sierakowice

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 628258-N-2017 z dnia 06.12.2017 r.

2. SIWZ wraz z załącznikami do SIWZ (1-3 oraz 5-8).

3. Załącznik nr 4 (a) do SIWZ (dokumentacja techniczna - projekty).

4. Załącznik nr 4 (b) do SIWZ (dokumentacja techniczna - badania gruntu).

5. Załącznik nr 4 (c) do SIWZ (dokumentacja techniczna - specyfikacje techniczne).

6. Załącznik nr 4 (d) do SIWZ (dokumentacja techniczna - przedmiary).


       Sierakowice, dnia 15 grudnia 2017 roku

SUE.271.18.2017      

L.dz. 03/2017

          Wszyscy wykonawcy

 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: SUE.271.18.2017. Nazwa zadania: Budowa Przedszkola Samorządowego w miejscowości Sierakowice.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U.2017.1579 j.t. z późn. zm.), w związku ze skierowaniem do zamawiającego zapytań dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  informujemy:

Pytanie:

 1. Proszę o podanie ilości nawierzchni z płytek gumowych na tarasie w poziomie poddasza.
 2. Proszę o uzupełnienie przedmiarów o balustrady szklane na tarasie w poziomie poddasza.
 3. Czy zakres przetargu obejmuje wyposażenie przedszkola  meble, wyposażenie łazienek w lustra, dozowniki mydła, podajniki papieru toaletowego, podajniki ręczników, kosze na śmieci, odświeżacze powietrza ?
 4. Czy wyposażenie placu zabaw widoczne na planie zagospodarowania w dwa zestawy zabawowe, piaskownica, bujak wchodzi w zakres przetargu ?
 5. Czy nawierzchnia placu zabaw na gruncie wchodzi w zakres przetargu jeżeli tak proszę o podanie jej wymiarów i przekroju przez nawierzchnię ?
 6. Czy ogrodzenie terenu i wiata śmietnikowa wchodzi w zakres przetargu ?
 7. Proszę o potwierdzenie, że z zakresu przetargu wyłączona została dostawa i montaż klimatyzatorów w salach przedszkolnych, pokojach biurowych za wyjątkiem klimatyzatora w sali wielofunkcyjnej.
 8. Proszę o potwierdzenie, że zakresu przetargu zostały wyłączone, kamery, wideofony, komputery i zasilanie elektryczne.
 9. Czy dopuszcza się zamianę umywalek i wc na armaturę KOŁO JUNIOR ?
 10. Czy dopuszcza się wykonanie opraw oświetleniowych W jednym kolorze zamiast opraw wielobarwnych ?
 11. Proszę o potwierdzenie, że oferta ma uwzględniać zmiany nie zaznaczone na rysunkach a opisane w opisie technicznym architektury dotyczące rezygnacji z wykonania klimatyzatorów, urządzeń instalacji teletechnicznej.
 12. Proszę o uzupełnienie schematu zamieszczonego W projekcie sanitarnym o opis urządzeń zaznaczonych na schemacie SCH1-1/1.
 13. Proszę o uzupełnienie przedmiarów o obudowę ścian z płyt SUPER G w sali wielofunkcyjnej.
 14. .Czy naklejki dekoracyjne na ścianach pokazana na rysunkach aranżacji wnętrz wchodzą w zakres przetargu ?
 15. W ramach wystroju wnętrz przewidziano montaż paneli akustycznych na korytarzach oraz w salach pobytu dzieci. Na korytarzach w poziomie parteru i piętra zaprojektowano ścienne panele akustyczne 120×60x4cm z krawędzią niewidoczną (kolor biały). Jako system referencyjny przyjęto Super G-Super G Ecophone. W pomieszczeniach pobytu dzieci przewidziano montaż podwieszonych elementów akustycznych okrągłych o średnicach 800mm i 1200mms - system referencyjny Akusto One SQ Ecophone. Proszę o uzupełnienie przedmiarów z podaniem ilości W/W elementów.

Odpowiedź:

 1. Nawierzchnia gumowa powinna zostać wykonana jako warstwa wykończeniowa stropodachu użytkowego nad salą wielofunkcyjną i zawiera się w obszarze zawartym w osiach 6-7 / A-D o powierzchni 130m².
 2. Przedmiar balustrady całoszklanej na poziomie tarasu - 57,2 mb, co zostało wyspecyżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżŹżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżkowane na rysunku A29.
 3. Zakres przetargu obejmuje wyposażenie łazienek przedszkola w lustra, dozowniki i akcesoria łazienkowe. Nie obejmuje natomiast wyposażenia obiektu w meble.
 4. W zakresie przetargu znajduje się wyposażenie placu zabaw określone w zapytaniu i wyspecyfikowane w pkt 12.5.10 opisu do projektu wykonawczego.
 5. W zakresie placu zabaw założono wykonanie nawierzchni z piasku płukanego na istniejącym gruncie i warstwie geowłókniny. Wielkość ziaren piasku zastosowanego jako podłoże pod placem zabaw powinna się mieścić w przedziale od 0,2 do 2mm. Minimalna grubość powierzchni powinna wynosić przynajmniej 30cm.
 6. Ogrodzenie i wiata śmietnikowa wchodzą w zakres przetargu i wyspecyżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżŹżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżkowane zostały w pkt. 12.5.7 i 12.5.8 opisu do projektu wykonawczego.
 7. Zamawiający potwierdza, że w ramach niniejszego postępowania nie przewiduje się dostawy i montażu klimatyzatorów w salach przedszkolnych, pokojach biurowych za wyjątkiem klimatyzatora w sali wielofunkcyjnej.
 8. Z zakresu niniejszego przetargu częściowo wyłączono realizację systemu monitoringu i kontroli dostępu. Informuję, że w zakresie niniejszego postępowania należy wykonać rozprowadzenie okablowania (przewodów) systemu kontroli dostępu oraz sieci teleinformatycznej. Ponadto w ramach rozwiązań zamiennych należy  zastosować rejestrator zamiast serwera w systemie CCTV (lub inne rozwiązania zamienne) oraz domofon zamiast wideofonu. Zakup urządzeń (kamery, komputery) przewidziany jest w ramach innego postępowania.
 9. Zamawiający informuje (za SIWZ), że jeżeli w SIWZ bądź w załącznikach do SIWZ zostały wskazane jakiekolwiek nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty, normy czy pochodzenie (materiałów lub urządzeń), należy przyjąć, że Zamawiający zawsze dopuszcza rozwiązania równoważne. Celem niniejszego postępowania jest osiągnięcie określonej w SIWZ jakości i funkcjonalności, a nie nabycie materiałów lub urządzeń konkretnej marki lub producenta. Zamawiający dołożył należytej staranności, aby przedmiot zamówienia nie został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, które mogłyby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Jeżeli, pomimo tego, w jakimkolwiek miejscu SIWZ oraz w załącznikach do SIWZ występują takie wskazania, nie należy ich traktować jako wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia, a należy je rozpatrywać wyłącznie w kategoriach wskazań o charakterze informacyjnym (nie wiążących dla wykonawców).
 10. Dopuszcza się zastosowanie opraw w jednym kolorze zamiast opraw wielobarwnych.
 11. Oferta powinna zawierać zmiany znajdujące się w opisie do projektu wykonawczego branży architektonicznej, a niezaznaczone na rysunkach przedmiotowego projektu.
 12. Schemat urządzeń określony na rysunku SCH1-1/1 Projektu Sanitarnego opisany został w plikach zestawień kształtek. Zestawienie kształtek można znaleźć w Załącznik nr 4 (a) do SIWZ (dokumentacja techniczna – projekty), katalog: „sanitarne” i katalog: „PW zestawienie kształtek AN”.
 13. W sali wielofunkcyjnej zaprojektowano na ścianach panele akustyczne 120x60x4 cm w ilości 35 sztuk – do montażu na ścianach w osi C, A oraz 6 i 7.
 14. Naklejki na ścianach wyspecyżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżŹżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżkowane na rysunkach aranżacji wnętrz wchodzą w zakres niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.
 15. Na korytarzach w poziomie parteru i piętra przewidziano montaż paneli ściennych 120x60x4cm z krawędzią niewidoczną - po 6 sztuk na kondygnacji, w miejscach określonych na rysunkach AW1 i AW2. Dodatkowo, w pomieszczeniach pobytu dzieci - na parterze oraz na piętrze przewidziano realizację paneli okrągłych o średnicy 800mm (4szt. w każdej sali, tj. łącznie 32 szt.) oraz paneli o średnicy 1200mm (2szt. w każdej Sali tj. łącznie 16szt.).
 16. Nie dopuszcza się zmiany płyt elewacyjnych włókno-cementowych na elewację w systemie BSO.

 

Tadeusz Kobiela,

Kierownik Zamawiającego


       Sierakowice, dnia 18 grudnia 2017 roku

SUE.271.18.2017      

L.dz. 05/2017           

Wszyscy wykonawcy

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: SUE.271.18.2017. Nazwa zadania: Budowa Przedszkola Samorządowego w miejscowości Sierakowice.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U.2017.1579 j.t. z późn. zm.), w związku ze skierowaniem do zamawiającego zapytań dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  informujemy:

Pytanie:

 1. Czy zakres przetargu obejmuje dostawę i montaż gniazd teleinformatycznych, centralki alarmowej, czujek systemu alarmowego, manipulatorów, czytników do kontroli dostępu ?

Odpowiedź:

 1. W zakresie niniejszego postępowania jest dostawa i montaż centralki alarmowej, czujników alarmowych, manipulatorów systemu alarmowego, jak również gniazd teleinformatycznych. Z zakresu przetargu wyłączone są natomiast czytniki kontroli dostępu.

 

Tadeusz Kobiela,

Kierownik Zamawiającego


Sierakowice, dnia 22 grudnia 2017 roku

SUE.271.18.2017

L.dz. 07/2017

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: SUE.271.18.2017. Nazwa zadania: Budowa Przedszkola Samorządowego w miejscowości Sierakowice.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia, w wysokości: 8 052 522,22 zł brutto.

Gmina Sierakowice informuje, że w dniu 2017-12-22 o godzinie 12:00 odbyło się otwarcie ofert złożono następujące oferty:

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena brutto

Okres gwarancji

Integracja zawodowa osób niepełnosprawnych

 

1.

 

ELWOZ Sp. z o.o.

 

Szklana 44, 83-334 Miechucino.

 

9 769 723,78 zł

 

36 miesięcy

 

4

 


 Sierakowice, dn. 29.12.2017 r.

SUE.271.18.2017

L.dz. 09/2017

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: SUE.271.18.2016. Nazwa zadania: Budowa Przedszkola Samorządowego w miejscowości Sierakowice.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

ELWOZ Sp. z o.o., Szklana 44, 83-334 Miechucino.

Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów, zgodnie ze wzorem opisanym w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

--------------------------------------------------------------------------------

Oferta nr 1: 

Nazwa wykonawcy:                                     Elwoz Sp. z o.o.,

Adres Wykonawcy:                                      Szklana 44, 83-334 Miechucino

Punkt. dla kryt. Cena:                               60 pkt.

Punkt. dla kryt. okres Gwarancji :                10 pkt.

Punkt. dla kryt. integracja zawodowa:          10 pkt.

Punktacja – suma:                                                80 pkt.

2. Działając na podstawie  art. 94 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych informuję, że Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zastało przesłane w inny sposób oraz po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym wykonawcą.

Środki ochrony prawnej:

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)  wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)  odrzucenia oferty wykonawcy;

3)  wyboru najkorzystniejszej oferty.

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może również w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego

o:

1)  niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)  zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania / przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (faks lub poczta elektroniczna), lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

 

Zbigniew Fularczyk,-

Z. up. Kierownika Zamawiającego


 data wytworzenia2017-12-06
data udostępnienia2017-12-06
sporządzone przezTomasz Maszke, Błażej Recław
opublikowane przezBłażej Recław
ilość odwiedzin641
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy w Sierakowicach, ul. Lęborska 30, 83-340 Sierakowice, tel.: +48.586819500, fax: +48.586819575, sierakowice@sierakowice.pl, www.sierakowice.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@