Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sierakowice
Menu góra
Strona startowa Zamówienia publiczne
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Budowa drogi nr 152024G na odcinku Szklana – Jelonko oraz rozbudowa drogi nr 152027G na odcinku Sierakowska Huta – Jelonko w Gminie Sierakowice - Zamówienia publiczne, menu 33, artykuł 8431 - BIP - Urząd Gminy w Sierakowicach”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zamówienia publiczne

Budowa drogi nr 152024G na odcinku Szklana – Jelonko oraz rozbudowa drogi nr 152027G na odcinku Sierakowska Huta – Jelonko w Gminie Sierakowice

1. Ogłoszenie o zamówieniu SUE.271.1.2017.

2. SIWZ oraz załączniki do SIWZ (1-3 oraz 5-7).

3. Załącznik nr 4 do SIWZ (Dokumentacja techniczna) cz. 1: Branża drogowa (projekt budowlany).

4. Załącznik nr 4 do SIWZ (Dokumentacja techniczna) cz. 2: Branża drogowa (projekt wykonawczy).

5. Załącznik nr 4 do SIWZ (Dokumentacja techniczna) cz. 3: Branża sanitarna, elektroenergetyczna oraz teletechniczna.

 


       Sierakowice, dnia 11 stycznia 2017 roku

SUE.271.1.2017        

  WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: SUE.271.1.2017. Nazwa zadania: Budowa drogi nr 152024G na odcinku Szklana – Jelonko oraz rozbudowa drogi nr 152027G na odcinku Sierakowska Huta – Jelonko w Gminie Sierakowice.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U.2015.2164 j.t. z późn. zm.), w związku ze skierowaniem do zamawiającego zapytań dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  informujemy:

Pytanie:

  1. Prosimy o wyraźne określenie (podanie kilometraża, zaznaczenie na planie sytuacyjnym) przebudowywanych odcinków dla zadania I i II.

Odpowiedź:

  1. W załączniku do niniejszych wyjaśnień znajdują się plany sytuacyjne z zaznaczonymi kilometrażami dla obu części inwestycji.

 

Tadeusz Kobiela,

Kierownik Zamawiającego

Załącznik do wyjaśnienia treści SIWZ z 11.01.2017 r.


       Sierakowice, dnia 12 stycznia 2017 roku

SUE.271.1.2017        

  WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: SUE.271.1.2017. Nazwa zadania: Budowa drogi nr 152024G na odcinku Szklana – Jelonko oraz rozbudowa drogi nr 152027G na odcinku Sierakowska Huta – Jelonko w Gminie Sierakowice.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U.2015.2164 j.t. z późn. zm.), w związku ze skierowaniem do zamawiającego zapytań dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  informujemy:

Pytanie:

  1. Prosimy o dołączenie brakującego folderu pn: PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU – KARTY SZCEGÓŁOWE, który zgodnie z pkt. 1 SIWZ ma zawierać dodatkowe palny, które należy ująć w ofercie.

 Odpowiedź:

  1. Folder pn: PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU – KARTY SZCEGÓŁOWE znajduje się już na BIP Gminy Sierakowice w zakładce przedmiotowego zamówienia publicznego w  dokumentach pkt. 4. Załącznik nr 4 do SIWZ (Dokumentacja techniczna) cz. 1: Branża drogowa (projekt budowlany). Ponadto Zamawiający przypomina, że zgodnie z zapisami SIWZ w rozdz. III par. 1 dokumentacja techniczna obejmuje szerszy zakres inwestycji. Do wyceny należy przyjąć wskazany wyżej zakres poszczególnych części opisany dodatkowymi planami zagospodarowania terenu w folderze pn. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU – KARTY SZCZEGÓŁOWE.

 

Tadeusz Kobiela,

Kierownik Zamawiającego


 

       Sierakowice, dnia 13 stycznia 2017 roku

  SUE.271.1.2017        

                   Wszyscy wykonawcy

  WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: SUE.271.1.2017. Nazwa zadania: Budowa drogi nr 152024G na odcinku Szklana – Jelonko oraz rozbudowa drogi nr 152027G na odcinku Sierakowska Huta – Jelonko w Gminie Sierakowice.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U.2015.2164 j.t. z późn. zm.), w związku ze skierowaniem do zamawiającego zapytań dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  informujemy:

Pytanie:

Specyfikacja opiera się o WT-2010 i zawiera rozbieżności co do kategorii ruchu i wymagań co do właściwości mieszanek, aby rozwiać wątpliwości prosimy o wyjaśnienie:

1. Dotyczy: SST w zakresie mieszanek mineralno asfaltowych. Przywołują one wymagania już nieobowiązujące. Informujemy, że powstała aktualizacja wymagań WT-1 2014 oraz WT-2 2014. Wnosimy o akceptację przez Zamawiającego projektowania mieszanki na podstawie wymagań wobec kruszyw i nawierzchni według WT-1 2014 oraz WT-2 2014.

2. Dotyczy: SST 05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca wg WT-1 i WT-2 w 2010r. Zamieszczona Specyfikacja Techniczna opisuje mieszankę na warstwę wiążącą dla kategorii ruchu KR3-KR4. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotowe zadanie należy wykonać w kategorii ruchu KR1-KR2 oraz w oparciu o najnowsze wymagania techniczne z 2014r. (WT-2014) w zakresie projektowania i właściwości mieszanek mineralno asfaltowych.

3. Dotyczy: SST 05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA) wg WT-1 i WT-2 w 2010r. Zamieszczona Specyfikacja Techniczna opisuje mieszankę na warstwę ścieralną dla kategorii ruchu KR3-KR6 i uziarnieniu SMA 11. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotowe zadanie należy wykonać w kategorii ruchu KR1-KR2 o uziarnieniu mieszanki SMA 8 oraz w oparciu o najnowsze wymagania techniczne z 2014r. (WT-2014) w zakresie projektowania i właściwości mieszanek mineralno asfaltowych.

Odpowiedź:

1. Zamawiający akceptuje projektowanie mieszanki na podstawie wymagań wobec kruszyw i nawierzchni według WT-1 2014 oraz WT-2 2014.

2. Zamawiający potwierdza, że przedmiotowe zadanie należy wykonać w kategorii ruchu KR1-KR2 oraz w oparciu o najnowsze wymagania techniczne z 2014r. (WT-2014) w zakresie projektowania i właściwości mieszanek mineralno asfaltowych.

3. Przedmiotowe zadanie należy wykonać w kategorii ruchu KR1-KR2 o uziarnieniu mieszanki SMA 11 (nie SMA 8) oraz w oparciu o najnowsze wymagania techniczne z 2014r. (WT-2014) w zakresie projektowania i właściwości mieszanek mineralno asfaltowych.

 

Tadeusz Kobiela,

Kierownik Zamawiającego


 

Sierakowice, dnia 19  stycznia 2017 roku

  SUE.271.1.2017

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: SUE.271.1.2017. Nazwa zadania: Budowa drogi nr 152024G na odcinku Szklana – Jelonko oraz rozbudowa drogi nr 152027G na odcinku Sierakowska Huta – Jelonko w Gminie Sierakowice .

 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć łącznie na wszystkie części zamówienia, w wysokości: 4 541 754,69zł brutto. Z tym, że na realizację I części zamówienia (Budowa drogi relacji Tuchlino – Szklana na odcinku Szklana – Jelonko) Zamawiający przeznaczył kwotę w wysokości 2 991 033,10 zł brutto. Natomiast na realizację II części zamówienia (Budowa drogi 152027G relacji Sierakowice – Jelonko – granica Gminy na odcinku Sierakowska Huta – Jelonko) kwotę w wysokości 1 550 721,59 zł brutto.

 Gmina Sierakowice informuje, że w dniu 2017-01-19 o godzinie 12:00 odbyło się otwarcie ofert złożono następujące oferty:

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena brutto zł

Okres Gwarancji

Doświadczenie kierownika budowy

 

1.

 

Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A.

 

ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia

I cz.

3 209 420,80

 

72 miesiące

 

6 robót

II

cz.

Nie dotyczy

 

 

2.

 

 

STRABAG Sp. z o.o.

 

ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

I cz.

 

2 739 728,00

 

 

96 miesięcy

 

 

8 robót

II

cz.

 

1 420 761,00

 

3.

 

PDM „DROMOS” Sp. z o.o.

 

ul. Gdańska 26, 83-300 Kartuzy

I cz.

 

2 563 452,53

 

 

96 miesięcy

 

 

8 robót

II

cz.

 

1 291 518,63

 

 

4.

 

 

BUDIMEX S.A.

 

ul. Stawki 40,

01-040 Warszawa

I cz.

 

2 815 381,00

 

 

96 miesięcy

 

 

8 robót

II

cz.

 

1 508 729,00

 

5.

Konsorcjum:

Kruszywo Sp. z o.o. oraz

Bituminium Sp. z o.o.

 

ul. Długa 4B,

84-223 Linia

I cz.

 

2 443 465,56

 

 

96 miesięcy

 

 

4 roboty

II

cz.

 

1 229 031,71

 


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 31.01.2017 r.


 

 

Metryka

data wytworzenia
2017-01-03
data udostępnienia
2017-01-03
sporządzone przez
Recław Błażej
opublikowane przez
Wioletta Bladowska
ilość odwiedzin
1240
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.