Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Sierakowice
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Zamówienia publiczne
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne


Post. o udziel. zam. ZEAS.271.1.2019 - Świadczenie usług przewozowych dzieci do szkół podstawowych z terenu Gminy Sierakowice w okresie od 02.09.2019r. do 26.06.2020r. poprzez zakupienie dla nich przez Gminę Sierakowice ulgowych biletów miesięczny


Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty od której uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej pn. Świadczenie usług przewozowych dzieci do szkół podstawowych z terenu Gminy Sierakowice w okresie od 02.09.2019r. do 26.06.2020r.
poprzez zakupienie dla nich przez Gminę Sierakowice ulgowych biletów miesięcznych.
(sygn. post. ZEAS.271.1.2019).


Poniżej znajduję się dokumenty dot. postępowania jwt.:

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 568417-N-2019 z dn. 03.07.2019 r.

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Załącznik nr 1 do SIWZ (Formularz ofertowy).

4. Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania).

5. Załącznik nr 3 do SIWZ (Projekt umowy).

6. Załącznik nr 4 do SIWZ (Wykaz sprzętu).

7. Załącznik nr 5 do SIWZ (Wykaz usług).

8. Załącznik nr 6 do SIWZ (Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej).

9. Załącznik nr 7 do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia).

10. Załącznik nr 8 do SIWZ (Wykaz osób).

11. Załącznik nr 9 do SIWZ (Zobowiązanie innych podmiotów).


Nowy komunikat:
 
Ogłoszenie nr 540138214-N-2019 z dnia 08-07-2019 r.
 
Sierakowice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu.
 
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 568417
Data: 03/07/2019
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Sierakowice, Krajowy numer identyfikacyjny 19167497700000, ul. ul. Lęborska  30, 83-340  Sierakowice, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 586 819 500, e-mail sierakowice@sierakowice.pl, faks 586 819 575.
Adres strony internetowej (url): www.sierakowice.pl
 
 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 1)
W ogłoszeniu jest: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie od 02 września 2019 r. do 26.06.2020 r.
W ogłoszeniu powinno być: Świadczenie usług przewozowych dzieci do szkół podstawowych z terenu Gminy Sierakowice w okresie od 02.09.2019 r. do 26.06.2019 r. poprzez zakupienie dla nich przez Gminę Sierakowice ulgowych biletów miesięcznych.

 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT, więcej informacji


Sierakowice, dn. 31.07.2019 r.

ZEAS.271.1.2019

L.dz. 05/2019

Wszyscy wykonawcy

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZEAS.271.1.2019. Nazwa zadania: Świadczenie usług przewozowych dzieci do szkół podstawowych z terenu Gminy Sierakowice w okresie od 02.09.2019r. do 26.06.2020r. poprzez zakupienie dla nich przez Gminę Sierakowice ulgowych biletów miesięcznych.

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

Firma ALBATROS Mieczysław Tryba,Mojusz 12B, 83-334 Miechucino.

Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów, zgodnie ze wzorem opisanym w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

--------------------------------------------------------------------------------

Oferta nr 1: 

Nazwa wykonawcy:                                   Firma ALBATROS Mieczysław Tryba,

Adres Wykonawcy:                                     Mojusz 12B, 83-334 Miechucino.

Punkt. dla kryt. Cena:                              60 pkt.

Punkt. dla kryt. Termin płatności:               40 pkt.

Punktacja – suma:                                               100 pkt.

 

2. Działając na podstawie  art. 94 ust. 2 pkt 1) lit. a) Prawa zamówień publicznych, w związku z tym, że w niniejszym postępowaniu, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, złożono tylko jedną ofertę,

podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Proszę o kontakt, w sprawie zawarcia przedmiotowej umowy, do dnia 07.08.2019 r.

 

Środki ochrony prawnej:

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

 

Z. up. Kieronika Zamawiającego,

Zbigniew Fularczykdata wytworzenia2019-07-03
data udostępnienia2019-07-03
sporządzone przezJacek Mazur, Błażej Recław
opublikowane przezWioletta Bladowska
ilość odwiedzin115
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy w Sierakowicach, ul. Lęborska 30, 83-340 Sierakowice, tel.: +48.586819500, fax: +48.586819575, sierakowice@sierakowice.pl, www.sierakowice.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@