Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Sierakowice
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Zamówienia publiczne
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne


Post. o udziel. zam. ROŚ.271.3.2019 - Zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych i zebranych na terenie Gminy Sierakowice w okresie od 01-07-2019 r. do 31-12-2019 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty od której uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej pn.  Zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych i zebranych na terenie Gminy Sierakowice w okresie od 01-07-2019 r. do 31-12-2019 (sygn. post. ROŚ.271.3.2019)

 

Poniżej znajduję się dokumenty dot. postępowania jwt.:

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 545419-N-2019 z dn. 09.05.2019 r.

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Załącznik nr 1 do SIWZ (Formularz ofertowy).

4. Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania).

5. Załącznik nr 3 do SIWZ (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia).

6. Załącznik nr 4 do SIWZ (Projekt umowy).

7. Załącznik nr 5 do SIWZ (Wykaz dostaw).

8. Załącznik nr 6 do SIWZ (Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej).


9. Załącznik nr 7 do SIWZ (Zobowiązanie innych podmiotów).


        Sierakowice, dnia 20 maja 2019 r.

ROŚ.271.3.2019

L. dz. 04/2019

Informacja z sesji otwarcia ofert

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zagospodarowanie odpadów komunalnych i zebranych  na terenie Gminy Sierakowice w okresie od 01-07-2019 r. do 31-12-2019 r.” Numer sprawy: ROŚ.271.3.2019.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia, w wysokości: 608  348,00 zł brutto.

Gmina Sierakowice informuje, że w dniu 2019-05-17 o godzinie 12:00 odbyło się otwarcie ofert złożono następujące oferty:

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena brutto

Termin płatności faktury

 

1.

 

ELWOZ ECO Sp. z o.o.

 

ul. Słupska 2,

83-340 Sierakowice

 

652 751,98 zł

 

30 dni


Sierakowice, dn. 04.06.2019  r.

ROŚ.271.3.2019

L.dz. 06/2019

Wszyscy wykonawcy

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ROŚ.271.3.2019. Nazwa zadania: Zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych i zebranych na terenie Gminy Sierakowice w okresie od 01-07-2019 r. do 31-12-2019 r.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

ELWOZ ECO Sp. z o.o. ul. Słupska 2, 83-340 Sierakowice.

Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów, zgodnie ze wzorem opisanym w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

--------------------------------------------------------------------------------

Oferta nr 1: 

Nazwa wykonawcy:                                  ELWOZ ECO Sp. z o.o.

Adres Wykonawcy:                                    ul. Słupska 2, 83-340 Sierakowice

Punkt. dla kryt. Cena:                             60 pkt.

Punkt. dla kryt. Termin płatności faktury:   40 pkt.

Punktacja – suma:                                              100 pkt.

 

2. Działając na podstawie  art. 94 ust. 2 pkt 1) lit. a) Prawa zamówień publicznych, w związku z tym, że w niniejszym postępowaniu, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, złożono tylko jedną ofertę,

podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Proszę o kontakt, w sprawie zawarcia przedmiotowej umowy, do dnia 10.06.2019 r.

 

Środki ochrony prawnej:

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

 

Zbigniew Fularczyk,

Z. up. Kierownika Zamawiającegodata wytworzenia2019-05-09
data udostępnienia2019-05-09
sporządzone przezBłażej Recław, Mariusz Laska
opublikowane przezWioletta Bladowska
ilość odwiedzin116
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy w Sierakowicach, ul. Lęborska 30, 83-340 Sierakowice, tel.: +48.586819500, fax: +48.586819575, sierakowice@sierakowice.pl, www.sierakowice.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@