Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Sierakowice
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Zamówienia publiczne
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne


Oczyszczanie nawierzchni ulic, chodników, parkingów, zatoczek i przystanków autobusowych, pielęgnacja zieleni oraz zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Sierakowice

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia pn. "Oczyszczanie nawierzchni ulic, chodników, parkingów, zatoczek i przystanków autobusowych, pielęgnacja zieleni oraz zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Sierakowice". (sygn. post. ROŚ.271.1.2019).

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Ogłoszenie o zamówieniu nr 532917-N-2019 z dn. 03.04.2019 r.

3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.

4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia.

5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Projekt umowy.

6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz sprzętu.

7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz usług.

8. Załącznik nr 6 do SIWZ - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej.

9. Załącznik nr 7 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.

10. Załącznik nr 8 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego.


       Sierakowice, dnia 11 kwietnia 2019 r.

ROŚ.271.1.2019

L. dz. 03/2019

Informacja z sesji otwarcia ofert

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Oczyszczanie nawierzchni ulic, chodników, parkingów, zatoczek i przystanków autobusowych, pielęgnacja zieleni oraz zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Sierakowice” . Numer sprawy: ROŚ.271.1.2019.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia, w wysokości: 765 000,00 zł brutto.

Gmina Sierakowice informuje, że w dniu 2018-04-11 o godzinie 12:00 odbyło się otwarcie ofert złożono następujące oferty:

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena brutto

Termin płatności faktury

 

1.

 

ELWOZ ECO Sp. z o.o.

 

ul.. Słupska 2,

83-340 Sierakowice

 

762 885,35 zł

 

30 dni

 


 

Sierakowice, dn. 15.04.2019  r.

 

ROŚ.271.1.2019

L.dz. 06/2019

Wszyscy Wykonawcy

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ROŚ.271.1.2019. Nazwa zadania: Oczyszczanie nawierzchni ulic, chodników, parkingów, zatoczek i przystanków autobusowych, pielęgnacja zieleni oraz zimowe utrzymanie.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

ELWOZ ECO Sp. z o.o. ul. Słupska 2, 83-340 Sierakowice.

Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów, zgodnie ze wzorem opisanym w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

--------------------------------------------------------------------------------

Oferta nr 1: 

Nazwa wykonawcy:                                  ELWOZ ECO Sp. z o.o.

Adres Wykonawcy:                                   ul. Słupska 2, 83-340 Sierakowice

Punkt. dla kryt. Cena:                              60 pkt.

Punkt. dla kryt. Termin płatności faktury:  40 pkt.

Punktacja – suma:                                 100 pkt.

 

2. Działając na podstawie  art. 94 ust. 2 pkt 1) lit. a) Prawa zamówień publicznych, w związku z tym, że w niniejszym postępowaniu, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, złożono tylko jedną ofertę,

podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Proszę o kontakt, w sprawie zawarcia przedmiotowej umowy, do dnia 18.04.2019 r.

 

Środki ochrony prawnej:

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

 

Tadeusz Kobiela,

Kierownik Zamawiającego

 


 

 

 data wytworzenia2019-04-03
data udostępnienia2019-04-03
sporządzone przezMariusz Laska
opublikowane przezWioletta Bladowska
ilość odwiedzin73
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy w Sierakowicach, ul. Lęborska 30, 83-340 Sierakowice, tel.: +48.586819500, fax: +48.586819575, sierakowice@sierakowice.pl, www.sierakowice.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@