Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Sierakowice
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Gmina Sierakowice  / Ogłoszenia/Obwieszczenia
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Ogłoszenia/Obwieszczenia Ogłoszenia/Obwieszczenia
OBWIESZCZENIE o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa

Sierakowice, dnia 19 lipca 2018 r.

ROŚ.6220.1.36.2017.MK

 

OBWIESZCZENIE

o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa

Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm., powoływana dalej jako Uooś) Wójt Gminy Sierakowice informuje o:

  • ponownym rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa trzech obiektów inwentarskich – kurników, na działce o nr ewid. 416/1 w m. Gowidlino, obręb ew. Gowidlino, gm. Sierakowice”,
  • możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy,
  • możliwości składania uwag i wniosków w terminie 30 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, tj. od 27 lipca 2018 r. do 27 sierpnia 2018 r.

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia prowadzone jest na wniosek z dnia 25.01.2017 r. (wpł. 31.03.2017 r.) Pana Dariusza Bulczak, zam. Gowidlino reprezentowanego przez Panią Malwinę Piekarską-Krychowiak, Gogolinek 22, 86-011 Wtelno.

W niniejszej sprawie organ przeprowadza ponowny udział społeczeństwa ze względu na złożone w dniach 15.01.2018 r., 03.04.2018 r., 16.04.2018 r. uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Informacje dotyczące ww. uzupełnień zostały zamieszczone w publicznym dostępnym wykazie danych pod numerami: 4/2018, 21/2018, 24/2018 na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sierakowice.

Zgodnie z art. 79 ust. 1 Uooś niniejsze postępowanie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa. Wójt Gminy Sierakowice jest organem właściwym do wydania decyzji oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków.

Organem właściwym do dokonania uzgodnienia przed wydaniem decyzji jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku. Organem właściwym do wydania opinii przed wydaniem decyzji jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach oraz Marszałek Województwa Pomorskiego.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Sierakowice, ul. Lęborska 30, (pok. 302-II piętro) w godzinach pracy urzędu. Zgodnie z art. 29 ww. ustawy informuję, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. Uwagi i wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia, zgodnie z art. 35 Uooś.

Niniejsze obwieszczenie zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sierakowice, wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sierakowice, przy ul. Lęborskiej 30 oraz przekazane Sołtysowi Sołectwa Gowidlino w celu rozpowszechnienia wśród mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty.

Z up. WÓJTA GMINY

Zbigniew Fularczyk

ZASTĘPCA WÓJTA GMINY



data wytworzenia2018-07-19
data udostępnienia2018-07-19
sporządzone przezKrefta Małgorzata
opublikowane przezMałgorzata Krefta
ilość odwiedzin173
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy w Sierakowicach, ul. Lęborska 30, 83-340 Sierakowice, tel.: +48.586819500, fax: +48.586819575, sierakowice@sierakowice.pl, www.sierakowice.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@