Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Sierakowice
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Gmina Sierakowice  / Ogłoszenia/Obwieszczenia
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Ogłoszenia/Obwieszczenia Ogłoszenia/Obwieszczenia
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Sierakowice, dnia 24 stycznia 2018 r.

ROŚ.6220.4.34.2015.EK

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 10 §1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1257, powoływanej dalej jako Kpa) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisko i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1405 ze zm., powoływanej dalej jako Uooś),

 

zawiadamiam strony postępowania

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa przystani żeglarskiej wraz z umocnieniem brzegów na Jeziorze Kamienickim w miejscowości Kamienica Królewska” na terenie działek nr 94, 15/1, 15/5 i 15/6 (przed podziałem działka nr 15/4) w m. Kamienica Królewska, gm. Sierakowice, planowanego do realizacji przez Gminę Sierakowice, ul. Lęborska 30, 83-340 Sierakowice.

Dane o decyzji zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych, prowadzonym na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 Uooś, pod nr 5/2018.

Od powyższej decyzji przysługuje stronom postępowania odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30 za pośrednictwem Wójta Gminy Sierakowice w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia (art. 127 § 1 i 2 oraz art 129 § 1 i 2 Kpa).

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z uwagi na fakt, że liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 49 Kpa w związku
z art. 74 ust. 3 Uooś – niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez umieszczenie go na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sierakowice, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sierakowice, przy ul. Lęborskiej 30 oraz przekazanie Sołtysowi Sołectwa Kamienica Królewska w celu rozpowszechnienia wśród mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty.

 Z up. WÓJTA GMINY

Zbigniew Fularczyk

ZASTĘPCA WÓJTA GMINY

 data wytworzenia2018-01-24
data udostępnienia2018-01-26
sporządzone przezKamińska Ewelina
opublikowane przezEwelina Kamińska
ilość odwiedzin126
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy w Sierakowicach, ul. Lęborska 30, 83-340 Sierakowice, tel.: +48.586819500, fax: +48.586819575, sierakowice@sierakowice.pl, www.sierakowice.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@