Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Sierakowice
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Gmina Sierakowice  / Ogłoszenia/Obwieszczenia
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Ogłoszenia/Obwieszczenia Ogłoszenia/Obwieszczenia
Obwieszczenie Wójta Gminy Sierakowice

                                   Sierakowice, dnia 15 grudnia 2017 roku

 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz Uchwały nr XXIV/272/16 Rady Gminy Sierakowice z dnia 4 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do zmiany uchwały nr XIII/152/11 Rady Gminy Sierakowice z dnia 13 grudnia 2011 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

REJONU WSI SIERAKOWICE,

OBEJMUJĄCEGO TERENY:  C.07.MW i C.07.MW.A

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

od dnia 5 stycznia 2018 r. do dnia 29 stycznia 2018 r.

w siedzibie Urzędu Gminy Sierakowice ul. Lęborska 30, pokój nr 304 - od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17 stycznia 2018 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Sierakowic, pok. 303.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy p. z . p., każdy, kto kwestionuje ustalenie przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. 

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu.

 

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Sierakowice na adres: Urząd Gminy Sierakowice, ul. Lęborska 30, 83-340 Sierakowice, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 lutego 2018 r.

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt ww. Studium i prognoza oddziaływania na środowisko podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa powyżej.

Stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko –mogą być wnoszone w terminie do dnia  13 lutego 2018 r. w formie pisemnej do Wójta Gminy Sierakowice, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres email: sierakowice@sierakowice.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

 

 

                            Z up. Wójta Gminy
Zbigniew Fularczyk
Zastępca Wójta Gminy

                         

                                     

 

 

 data wytworzenia2017-12-22
data udostępnienia2017-12-22
sporządzone przez
opublikowane przezMirosława Dzięcielska
ilość odwiedzin138
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy w Sierakowicach, ul. Lęborska 30, 83-340 Sierakowice, tel.: +48.586819500, fax: +48.586819575, sierakowice@sierakowice.pl, www.sierakowice.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@