Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Sierakowice
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Gmina Sierakowice  / Ogłoszenia/Obwieszczenia
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Ogłoszenia/Obwieszczenia Ogłoszenia/Obwieszczenia
OBWIESZCZENIE o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa

Sierakowice, dnia 18 grudnia 2017 r.

ROŚ.6220.5.10.2017.EK

OBWIESZCZENIE

o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa

Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1405 ze zm., powoływana dalej jako Uooś) Wójt Gminy Sierakowice informuje o:

  • wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa istniejącej fermy drobiu zlokalizowanej na działce nr 271 w m. Borowy Las, gm. Sierakowice”,
  • możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy,
  • możliwości składania uwag i wniosków w terminie 30 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, tj. od 27 grudnia 2017 r. do 25 stycznia 2017 r.

Postępowanie w przedmiotowej sprawie zostało wszczęte na wniosek z dnia 02.07.2017 r. (wpł. 02.08.2017 r.) Pana Sławomira Cyman, zam. Borowy Las.

Informacje o niniejszym wniosku oraz o raporcie odziaływania przedsięwzięcia na środowisko i jego uzupełnieniach zamieszczone zostały w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Sierakowicach odpowiednio pod numerami 66/2017, 75/2017, 81/2017 i 94/2017.

Zgodnie z art. 79 ust. 1 Uooś niniejsze postępowanie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa. Wójt Gminy Sierakowice jest organem właściwym do wydania decyzji oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków.

Organem właściwym do dokonania uzgodnienia przed wydaniem decyzji jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku.                                                                                                                                                                                                       

Organem właściwym do wydania opinii przed wydaniem decyzji jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach oraz Marszałek Województwa Pomorskiego w Gdańsku.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Sierakowice, ul. Lęborska 30, (pok. 302-II piętro) w godzinach pracy urzędu. Zgodnie z art. 29 ww. ustawy informuję, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia, zgodnie z art. 35 Uooś.

Niniejsze zawiadomienie zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sierakowice, wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sierakowice, przy ul. Lęborskiej 30 oraz przekazane Sołtysowi Sołectwa Borowy Las w celu rozpowszechnienia wśród mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty.

Z up. WÓJTA GMINY

Zbigniew Fularczyk

ZASTĘPCA WÓJTA GMINY

 data wytworzenia2017-12-18
data udostępnienia2017-12-22
sporządzone przezKamińska Ewelina
opublikowane przezEwelina Kamińska
ilość odwiedzin121
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy w Sierakowicach, ul. Lęborska 30, 83-340 Sierakowice, tel.: +48.586819500, fax: +48.586819575, sierakowice@sierakowice.pl, www.sierakowice.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@