Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Sierakowice
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Ogłoszenia/Obwieszczenia
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Ogłoszenia/Obwieszczenia Ogłoszenia/Obwieszczenia
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne

  Sierakowice, dnia 24 maja 2019 r.

ROŚ.6220.3.15.2018.EK

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne

 

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm., powoływanej dalej jako „Kpa”)
w związku z
 art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm., powoływanej dalej jako „Uooś”),

 

zawiadamiam strony postępowania

 

o umorzeniu postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. o nazwie SIERAKOWICE 3 nr BT42215 na wieży kratowej stalowej na terenie działki nr 627/13 obręb ewid. Sierakowice, gm. Sierakowice, pow. kartuski, planowanego do realizacji przez spółkę Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. reprezentowaną przez Panią Lidię Bogal.

Informuje się, że dane o decyzji znak ROŚ.6220.3.14.2018.EK z dnia 24 maja 2019 r. dotyczącej umorzenia przedmiotowego postępowania, zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 Uooś, pod numerem 30/2019.

Od powyższej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, za pośrednictwem Wójta Gminy Sierakowice w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia (art. 127 § 1 i 2 oraz art 129 § 1 i 2 Kpa).

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z uwagi na fakt, że w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 pkt 1 Uooś – niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie go na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sierakowice oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sierakowice, przy ulicy Lęborskiej 30.

WÓJT GMINY

Tadeusz Kobieladata wytworzenia2019-05-24
data udostępnienia2019-05-29
sporządzone przezKamińska Ewelina
opublikowane przezEwelina Kamińska
ilość odwiedzin92
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy w Sierakowicach, ul. Lęborska 30, 83-340 Sierakowice, tel.: +48.586819500, fax: +48.586819575, sierakowice@sierakowice.pl, www.sierakowice.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@