Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Sierakowice
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Gmina Sierakowice  / Organizacje Pozarządowe
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Organizacje Pozarządowe Organizacje Pozarządowe
OGŁOSZENIE O NABORZE NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ POWOŁYWANEJ DO OCENY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2018

OGŁOSZENIE O NABORZE NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ POWOŁYWANEJ 
DO OCENY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2018

Wójt Gminy Sierakowice informuje, że z dniem 10 stycznia 2018 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 w obszarach:

1. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
2. Kultura i sztuka regionalna

W związku z powyższym ogłasza się nabór do komisji konkursowej oraz zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  do udziału w pracach komisji. W wyniku naboru, Wójt Gminy Sierakowice wybierze jednego przedstawiciela III sektora z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe biorące udział w konkursie. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.


W skład komisji konkursowych mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

a) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,
b) nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym otwartym konkursie ofert
c) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,
d) akceptują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowych na zasadach nieodpłatności.

 
Zadania komisji konkursowej:

a) ocena merytoryczna ofert z uwzględnieniem określonych kryteriów stanowiących załącznik do Rocznego Programu Współpracy Gminy Sierakowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok, 
b) proponowanie przyjęcia lub odrzucenia ofert,
c) proponowanie podziału środków finansowych pomiędzy wybranymi ofertami.

 
W przypadku gdy:
a) żadna z organizacji nie wskaże kandydata, lub
b) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji, lub
c) powołana osoba podlega wyłączeniu na podstawie przepisów ustawy, 
komisja ma prawo działać bez przedstawicieli organizacji pozarządowych. 

Termin zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych upływa z dniem 1 lutego 2018r. Zgłoszenie na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do reprezentacji organizacji zgłaszającej) należy złożyć w Urzędzie Gminy Sierakowice, ul. Lęborska 30. 

Załącznik:
1. Formularz zgłoszeniowydata wytworzenia2017-11-30
data udostępnienia2017-11-30
sporządzone przezMonika Choszcz
opublikowane przezMonika Choszcz
ilość odwiedzin130
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy w Sierakowicach, ul. Lęborska 30, 83-340 Sierakowice, tel.: +48.586819500, fax: +48.586819575, sierakowice@sierakowice.pl, www.sierakowice.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@