Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Sierakowice
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Gmina Sierakowice  / Nabór pracowników
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Nabór pracowników Nabór pracowników
Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor w Dziale Świadczeń Rodzinnych Urzędu Gminy Sie

                                                                                             OGŁOSZENIE

Wójt Gminy  Sierakowice

 83-340 Sierakowice, ulica Lęborska Nr 30

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy  - Podinspektor w  Dziale Świadczeń Rodzinnych Urzędu Gminy Sierakowice

 

 Wymagania niezbędne:

a)     wykształcenie wyższe,

b)    co najmniej 3-letni staż pracy,

c)     nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

d)    niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie publiczne lub umyślne przestępstwo skarbowe

e)     znajomość zasad funkcjonowania oraz zadań samorządu terytorialnego,

f)      znajomość zagadnień z zakresu stanowiska, na które kandydat składa dokumenty  tj:

-Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

-Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych,

g)     posiadanie obywatelstwa polskiego

h)    znajomość obsługi komputera  - Microsoft Office (Word, Excel)

 

Wymagania dodatkowe

a)     staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,

b)    umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność i komunikatywność

c)     odporność na stres

d)    znajomość rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.

w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

Czynności podejmowane w Dziale Świadczeń Rodzinnych  w zakresie:

1. Przyjmowania wniosków dotyczących nabycia prawa do świadczeń rodzinnych

2. Przygotowywania decyzji w  sprawie ustalania i przyznawania oraz wypłacania tych świadczeń

3. Prowadzenia teczek oddzielnie dla każdego ze świadczeniobiorców

4. Prowadzenia teczek przedmiotowych zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.

 

Wymagane dokumenty

a)     życiorys (CV) - podpisany

b)    kwestionariusz osobowy – do pobrania ze strony BIP

c)     list motywacyjny

d)    kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie

e)     kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu

f)      kserokopie zaświadczeń  o ukończonych kursach i szkoleniach

g)     własnoręcznie podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania

z pełni praw publicznych

h)    kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr z 2016 r., poz. 902 z późn. zmianami) 

i)      własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze,

 

     Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1)    stanowisko pracy na II piętrze  (winda, toaleta dostosowana do potrzeb osób   niepełnosprawnych na parterze)

2)    obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę

3)    kontakty z klientami: bezpośrednie i telefoniczne

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy  Sierakowice w miesiącu listopadzie 2017 roku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji  zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest mniejszy niż 6 %.

 

Wymagane dokumenty należy składać w pokoju Nr 102 Urzędu Gminy Sierakowice z dopiskiem: ,,nabór na stanowisko Podinspektora w  ,,Dziale Świadczeń Rodzinnych” w terminie do dnia 27 grudnia 2017 roku do godziny 1530  osobiście lub pocztą.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki pocztą liczy się data wpływu do Urzędu.

 

Po dniu 27 grudnia 2017 roku osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji.

 

Osoby, które nie spełnią wymagań formalnych nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej  Biuletynu Informacji Publicznej  Urzędu Gminy Sierakowice

/ www.bipsierakowice.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Sierakowice.

 

 

 

Sierakowice, dnia 15 grudnia 2017 roku                                                                 Z upoważnienia Wójta Gminy

                                                                                                                                      Zbigniew Fularczyk

                                                                                                                                     Zastępca Wójta Gminy   data wytworzenia2017-12-15
data udostępnienia2017-12-15
sporządzone przez
opublikowane przezKarol Recław
ilość odwiedzin527
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy w Sierakowicach, ul. Lęborska 30, 83-340 Sierakowice, tel.: +48.586819500, fax: +48.586819575, sierakowice@sierakowice.pl, www.sierakowice.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@