Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Sierakowice
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Gmina Sierakowice  / Architektura i planowanie przestrzenne
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Architektura i planowanie przestrzenne Architektura i planowanie przestrzenne

Klauzula informacyjna – planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

 

Na podstawie art. 13 pkt 1 i pkt 2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:

1.    Administratorem zgromadzonych danych osobowych jest Gmina Sierakowice
(adres: ul. Lęborska 30, 83-340 Sierakowice, telefon kontaktowy: 58 681 95 00).

2.    W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  pod adresem e-mail: inspektor@sierakowice.pl,

3.    Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

4.    Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

5.    Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. rozporządzenia, oraz ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

6.     Dane osobowe mogą być przekazywane prawnie uprawnionym odbiorcom: podmiotom zaangażowanym w zapewnienie realizacji zadań w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego.

7.   Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,
  • Żądania informacji o źródle danych osobowych, które nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą, z zastrzeżeniem, że udostępnienie tej informacji, nie wpłynie na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto w związku z przetwarzaniem zgromadzonych danych osobowych, osoby których dane dotyczą,  nie podlegają decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

Administrator danych, zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym  i zagospodarowaniu w związku z art. 11 a) w związku z realizacją czynności o których mowa w art. 11 pkt 3,7 i 9 i art. 11 pkt 1 i 8, art. 17 a) w związku z realizacją czynności o których mowa w art. 17 pkt 4,9, 12-14 i art. 17 pkt 1 i 11 art. 37 b) ust. 7 ust 3 i ust 2 pkt 8, umieścił w/w klauzulę informacyjną  w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na swojej stronie podmiotowej, na swojej stronie internetowej ( www.sierakowice.pl ) oraz w widocznym miejscu w swojej siedzibie.

 data wytworzenia2019-05-22
data udostępnienia2019-05-22
sporządzone przez
opublikowane przezKarol Recław
ilość odwiedzin177
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy w Sierakowicach, ul. Lęborska 30, 83-340 Sierakowice, tel.: +48.586819500, fax: +48.586819575, sierakowice@sierakowice.pl, www.sierakowice.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@