Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sierakowice
Menu góra
Strona startowa Prawo Deklaracja dostępności
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Deklaracja dostępności, bieżące, menu 737 - BIP - Urząd Gminy w Sierakowicach”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy w Sierakowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej sierakowice.biuletyn.net.

Data publikacji strony internetowej: 2008-04-16.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-18.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elemnty graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych
 • zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, np. Google Maps, wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności

Data sporządzenia

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: INTERmedi@ Spółka Jawna. Listę kontrolną do badania zgodności stron internetowych z wymaganiami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych można pobrać tutaj.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Dodatkowo zdefiniowane są specjalne skróty klawiaturowe:

 • ALT + 0 - powrót na początek strony
 • ALT + 1 - przejście do wyszukiwarki
 • ALT + 2 - przejście do treści głównej
 • ALT + 3 - przejście do danych kontaktowych
 • ALT + 4 - przejście do menu górnego
 • ALT + 5 - przejście do menu lewego
 • ALT + 6 - przejście do menu dolnego
 • ALT + 7 - przejście do menu bocznego
 • ALT + 8 - przejście do mapy serwisu

W przypadku przeglądarki Firefox zamiast kalwisza ALT należy używać ALT + SHIFT. W przypadku komputerów Apple z systemem macOS zamiast kalwisza ALT należy użyć Command + ALT.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Monika Kamińska, sierakowice@sierakowice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48.586819500. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

URZĄD GMINY SIERAKOWICE, UL. LĘBORSKA 30, SIERAKOWICE

WEJŚCIE DO BUDYNKU

Do budynku prowadzą trzy wejścia:

 1. wejście główne od ul. Lęborskiej 30, wejście ze schodami
 2. wejście od strony wewnętrznego parkingu, wejście z podjazdem dla osób niepełnosprawnych
 3. wejście od strony wewnętrznego parkingu i Urzędu Stanu Cywilnego, wejście bez przeszkód, z poziomu terenu.

 

INFORMACJE O MIEJSCU I SPOSOBIE KORZYSTANIA Z MIEJSC PARKINGOWYCH WYZNACZONYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W bezpośrednim sąsiedztwie budynku znajduje się parking z ogólnodostępnymi miejscami postojowymi, w tym jednym miejscem wyznaczonym dla osób niepełnosprawnych.

 

OPIS DOSTĘPNOŚCI KORYTARZY I BIUR

W budynku jest winda. Korytarze zapewniają swobodne przemieszczanie się. Budynek dostępny jest dla osób poruszających się na wózkach.

Na każdym piętrze znajduje się czytelny plan sytuacyjny budynku. Numery pokojów i nazwy referatów są oznaczone wyraźnie dla osób słabowidzących.

Biuro Podawcze Urzędu znajduje się na parterze budynku, wejście od strony wewnętrznego parkingu, wejście z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Pracownicy Biura Podawczego udzielają informacji o sposobie załatwienia sprawy.

 

INFORMACJA O PRAWIE WSTĘPU Z PSEM ASYSTUJĄCYM

Do wszystkich dostępnych dla klientów pomieszczań budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

 

INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO

Osoby niesłyszące przy załatwianiu spraw w Urzędzie Gminy Sierakowice mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego. Chęć skorzystania z usługi tłumacza zgłosić należy (co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych) Pełnomocnikowi Wójta Gminy Sierakowice ds. Osób Niepełnosprawnych email: sierakowice@sierakowice.pl, tel. (58) 684 77 57. Usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna. Mogą z niej skorzystać osoby uprawnione tj. osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.


TOALETA

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze budynku przy wejściu od strony wewnętrznego parkingu (wejście z podjazdem dla osób niepełnosprawnych) oraz przy wejściu od strony wewnętrznego parkingu i Urzędu Stanu Cywilnego (wejście bez przeszkód, z poziomu terenu).

 

URZĄD GMINY SIERAKOWICE,  UL. KS. B. ŁOSIŃSKIEGO 1, SIERAKOWICE

WEJŚCIE DO BUDYNKU

Do budynku prowadzi jedno wejście z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Przy drzwiach znajduje się dzwonek do wykorzystania przez osoby niepełnosprawne wymagające asysty przy wejściu do budynku. 

 

OPIS DOSTĘPNOŚCI KORYTARZY I BIUR

Parter budynku dostępny jest dla osób poruszających się na wózkach.

 

INFORMACJA O PRAWIE WSTĘPU Z PSEM ASYSTUJĄCYM

Do wszystkich dostępnych dla klientów pomieszczań budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

 

INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO

Osoby niesłyszące przy załatwianiu spraw w Urzędzie Gminy Sierakowice mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego. Chęć skorzystania z usługi tłumacza zgłosić należy (co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych) Pełnomocnikowi Wójta Gminy Sierakowice ds. Osób Niepełnosprawnych email: sierakowice@sierakowice.pl, tel. (58) 684 77 57. Usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna. Mogą z niej skorzystać osoby uprawnione tj. osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

TOALETA

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze budynku.

 

RAPORTY O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO:

1. Za okres sprawozdawczy od 20.09.2019 r. - 01.01.2021 r.

Metryka

data wytworzenia
2020-09-21
data udostępnienia
2020-09-21
sporządzone przez
INTERmedi@ Spółka Jawna
opublikowane przez
Bladowska Wioletta
ilość odwiedzin
224
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.