Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sierakowice
Menu góra
Strona startowa Rejestry i Ewidencje
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Rejestry i Ewidencje, bieżące, menu 600 - BIP - Urząd Gminy w Sierakowicach”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rejestry i Ewidencje

Rejestry i Ewidencje

REJESTRY I EWIDENCJE PROWADZONE W URZĘDZIE GMINY SIERAKOWICE
 

REFERAT BUDOWNICTWA
 1. Rejestr planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę
 2. Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 3. Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
 4. Prowadzenie Gminnej Ewidencji Zabytków z terenu Gminy Sierakowice


REFERAT ROLNICTWA

 1. Rejestr zezwoleń na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
 2. Rejestr wydanych zezwoleń na uprawę maku lub konopi włóknistych
 
REFERAT FINANSOWY
 1. Ewidencja przekazanych lub otrzymanych informacji w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe
 2. Rejestr zaświadczeń wydanych przez organy podatkowe
 3. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą
 4. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia
 5. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej
 
REFERAT GEODEZJI I GOSPODARKI GRUNTAMI
 1. Ewidencja miejscowości, ulic i adresów
 2. Zestawienie mienia komunalnego
 
URZĄD STANU CYWILNEGO
 1. Urząd Stanu Cywilnego w Sierakowicach współprowadzi w ramach okręgu rejestracji stanu cywilnego Gminy Sierakowice rejestry i ewidencje centralne w krajowym Systemie Rejestrów Państwowych funkcjonującym w elektronicznej aplikacji „Źródło”
 2. Rejestr zmian imienia i nazwiska
 3. Rejestr Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności
 4. Rejestr o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie
 
REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
 1. Referat Spraw Obywatelskich  (w ramach okręgu ewidencji ludności Gminy Sierakowice prowadzi własne rejestry: mieszkańców, cudzoziemców i wyborców oraz współprowadzi rejestry i ewidencje centralne w krajowym Systemie Rejestrów Państwowych funkcjonującym w elektronicznej aplikacji „Źródło”
 2. Rejestr Mieszkańców
 3. Rejestr Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności
 4. Rejestr Dowodów Osobistych
 5. Rejestr Wyborców
 
REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA
 1. Ewidencja przydomowych oczyszczalni ścieków
 2. Ewidencja  o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska
 3. Ewidencja  zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie: opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,  a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
 4. Ewidencja właścicieli nieruchomości, z którymi podmiot prowadzący działalności w zakresie: opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych zawarł umowy i z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły
 5. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Sierakowice
 6. Baza danych o ocenach odziaływania na środowiska
 7. Ewidencja dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczana w publicznie dostępnych wykazach
 8. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchmości na terenie gminy Sierakowice
 
STANOWISKO SAMODZIELNE DS.EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 1. Ewidencja zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 2. Ewidencja licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
 3. Ewidencja zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu drogowego
 4. Ewidencja zezwoleń i wypisów na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
 5. Rejestr podmiotów posiadających zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
 
REFERAT ORGANIZACYJNY
 1. Rejestr kancelaryjny
 2. Rejestr uchwał Rady Gminy Sierakowice
 3. Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Sierakowice
 4. Rejestr skarg i wniosków
 5. Zbiór aktów prawa miejscowego
 6. Rejestr petycji
 7. Rejestr instytucji kultury
 8. Archiwum zakładowe
 9. Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Sierakowice (Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Sierakowice. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez: otwarty dostęp do zawartości rejestru, wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora (Gminy Sierakowice). Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie
 10. Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
 
REFERAT INWESTYCJI I DRÓG
 1. Ewidencja dróg gminnych 

 

SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY DS. OBRONY CYWILNEJ

      1. Rejestr mężczyzn i kobiet przeznaczonych do kwalifikacji wojskowej

Metryka

data wytworzenia
2019-11-04
data udostępnienia
2019-11-04
sporządzone przez
opublikowane przez
Bladowska Wioletta
ilość odwiedzin
2666
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.