Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Sierakowice
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

 

Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystaniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie.

 

Ponownemu wykorzystaniu podlega informacja publiczna:

1)      udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

2)      udostępniona w inny sposób, aniżeli określony w pkt 1. (np.: poprzez wyłożenie lub wywieszenie informacji publicznej w budynku Urzędu Gminy Sierakowice)

3)      przekazana na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.

 

Przez ponowne wykorzystywanie informacji publicznej należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2016 poz. 1764)

Ustawa z dnia 25 lutego 2016r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego
(Dz. U. 2016 poz. 352)

 

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

Podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną zobowiązany jest do:

1)      poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji

2)      poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej

3)      przestrzegania obowiązku dalszego udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie

 

Podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną może ponownie wykorzystać informację publiczną w wersji przetworzonej. W takim przypadku podaje stosowną informację przy ponownym wykorzystaniu informacji publicznej, a Gmina Sierakowice nie odpowiada za treść informacji publicznych przetworzonych przez podmiot ponownie wykorzystujący te informacje. Gmina Sierakowice nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystywanie udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.

 

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Udostępnianie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania następuje na wniosek w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:

1)      nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej

2)      będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone

3)      została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

 

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej będącej w posiadaniu Gminy składa się na formularzu, którego wzór został określony w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.

 

Wniosek wnosi się w postaci papierowej albo elektronicznej

 Wniosek do pobrania w formacie PDF

Miejsce składania wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

1)   w formie pisemnej lub osobiście

Urząd Gminy Sierakowice
ul. Lęborska 30
83-340 Sierakowice

1)      za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

- e-mail: sierakowice@sierakowice.pl

- elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

 

Termin rozpatrzenia wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Rozpatrzenie wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek o ponowne wykorzystywanie nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, Gmina  zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

 

Koszty udostępniania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania

Informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie.

 

Gmina Sierakowice może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

 

Ograniczenie prawa do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

Prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, jak również ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego podlega ograniczeniu w zakresie informacji będących informacjami sektora publicznego, do których dostęp jest ograniczony na podstawie innych ustaw.

 

Możliwość wykorzystywania utworu lub bazy danych, które Gmina Sierakowice posiada w swoich zasobach, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych w całości lub we fragmentach lub częściach oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych dopuszczalne jest pod warunkiem, że nie narusza to ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych oraz z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim.

 

Odmowa wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Odmowa wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego  następuje w drodze decyzji.

 

 

 data wytworzenia2016-12-14
data udostępnienia2016-12-14
sporządzone przez
opublikowane przezEwelina Lila
ilość odwiedzin505
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy w Sierakowicach, ul. Lęborska 30, 83-340 Sierakowice, tel.: +48.586819500, fax: +48.586819575, sierakowice@sierakowice.pl, www.sierakowice.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@