Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Sierakowice
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Rada Szkoły/Rada Rodziców 	    Rada Szkoły/Rada Rodziców


USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (tj. Dz.U. 2018 poz. 996 ze zm.)

 

Rada szkoły  

 W szkole może działać rady szkoły.

Rada szkoły uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły, a także:

1) uchwala statut szkoły;

2) opiniuje projekt planu finansowego szkoły;

3) może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole; wnioski te mają dla organu charakter wiążący;

4) opiniuje plan pracy szkoły, projekty eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla szkoły;

5) z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę oraz do wojewódzkiej rady oświatowej, w szczególności w sprawach organizacji zajęć, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 2 i 5–7. Ustawy;

 

W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada szkoły może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady szkoły  określa regulamin, o którym mowa w art. 81 ust. 8 ustawy.

 

Skład rady szkoły

W skład rady szkoły wchodzą w równej liczbie:

1) nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli;

2) rodzice wybrani przez ogół rodziców;

3) uczniowie wybrani przez ogół uczniów

z zastrzeżeniem :

w skład rady szkoły nie wchodzą uczniowie przedszkoli, uczniowie klas I–IV szkół podstawowych,

w szkole podstawowej dla dzieci i młodzieży udział uczniów klasy V i VI w radzie szkoły nie jest obowiązkowy.

w szkołach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 83 ust. 6 ustawy udział rodziców w radzie szkoły nie jest obowiązkowy.

 

Rada szkoły:

- powinna liczyć co najmniej 6 osób.

- tryb wyboru członków rady szkoły określa statut szkoły. Statut szkoły może przewidywać rozszerzenie składu rady o inne osoby niż wymienione wyżej,

-kadencja rady szkoły trwa 3 lata. Statut szkoły może dopuszczać dokonywanie corocznej zmiany 1/3 składu rady,

- uchwala regulamin swojej działalności oraz wybiera przewodniczącego. Zebrania rady są protokołowane,

-w regulaminie, o którym mowa w wyżej, mogą być określone rodzaje spraw, w których rozpatrywaniu nie biorą udziału przedstawiciele uczniów,

-w posiedzeniach rady szkoły może brać udział, z głosem doradczym, dyrektor szkoły,

- do udziału w posiedzeniach rady szkoły mogą być zapraszane przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady, inne osoby z głosem doradczym,

-może porozumiewać się z inną radą, ustalając zasady i zakres współpracy.

-powstanie rady szkoły organizuje dyrektor szkoły z własnej inicjatywy albo na wniosek rady rodziców.

 

 data wytworzenia2019-05-09
data udostępnienia2019-05-09
sporządzone przezJacek Mazur
opublikowane przezJacek Mazur
ilość odwiedzin37
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy w Sierakowicach, ul. Lęborska 30, 83-340 Sierakowice, tel.: +48.586819500, fax: +48.586819575, sierakowice@sierakowice.pl, www.sierakowice.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@