Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Sierakowice
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Przedmiot działania Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Sierakowicach Przedmiot działania Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Sierakowicach


Zespół Ekonomiczno-Adminsitracyjny Szkół w Sierakowicach (ZEAS) obejmuje swoją działalnością publiczne szkoły podstawowe, gimnazja, zespoły szkół, przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego oraz szkołę ponadgimnazjalną z terenu gminy Sierakowice dla których Gmina Sierakowice jest organem prowadzącym.  

 Do zakresu zadań powierzonych ZEAS w ramach wspólnej obsługi należy:
1. obsługa kadrowo-płacowa, organizacyjno-administracyjna i finansowo - księgowa jednostek
obsługiwanych, a w szczególności obsługa wypłat wynagrodzeń i innych świadczeń pieniężnych dla
pracowników jednostek obsługiwanych, ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wydatkach z osobowego
funduszu płac, realizacja zobowiązań z zakresu naliczania i odprowadzania składek z tytułu ubezpieczenia
pracowników oraz należności podatkowych,
2. wykonywanie zadań z zakresu statystyki oraz obowiązku sporządzania wymaganych sprawozdań
dotyczących realizacji zadań rzeczowych własnych i jednostek obsługiwanych, a także sprawozdań
dotyczących zatrudnienia, osobowego funduszu płac, obowiązkowych składek ubezpieczeniowych i podatków,
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i innych sprawozdań przewidzianych prawem,
3. koordynacja spraw organizacyjno-administracyjnych jednostek dla zapewnienia odpowiednich
warunków działania jednostek obsługiwanych, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, opieki i
wychowania w publicznych placówkach oświatowych,
4. koordynacja przygotowywania dokumentacji remontów obiektów oświatowych oraz zadań
inwestycyjnych w tym zakresie,
5. rozliczenie inwentaryzacji składników majątkowych stanowiących mienie jednostek obsługiwanych,
6. nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej i budżetowej w placówkach objętych wspólną
obsługą,
7. archiwizowanie dokumentacji,
8. opracowywanie projektów zadań rzeczowych oraz planów dochodów i wydatków budżetowych i
pozabudżetowych w zakresie obsługiwanych jednostek przy współpracy z Dyrektorami jednostek, a także
organizowanie prawidłowego wykonania zatwierdzonych wskaźników i limitów określonych w planach,
9. współpraca ze Skarbnikiem Gminy w zakresie realizacji budżetu Gminy w części dotyczącej
finansowania zadań w zakresie oświaty,
10. współpraca z Dyrektorami jednostek obsługiwanych w zakresie wykonania zadań merytorycznych,
11. prowadzenie ewidencji syntetyczno-analitycznej środków trwałych zgodnie z przepisami ustawy o
rachunkowości,
12. organizowanie dowozu dzieci do szkół,
13. prowadzenie dokumentacji emerytalno-rentowej pracowników jednostek obsługiwanych i jednostki i
obsługującej,
14. obsługa wypłat stypendiów socjalnych, naukowych i sportowych dla uczniów, wyprawek szkolnych dla
uczniów oraz dotacji do podręczników szkolnych,
15. koordynowanie procesu dokształcania pracowników jednostek obsługiwanych,
16. obsługa komisji egzaminacyjnych w sprawie uzyskiwania przez nauczycieli stopni awansu
zawodowego,
17. koordynowanie spraw prawno – organizacyjnych publicznych placówek oświatowych, w tym w
szczególności arkuszy organizacyjnych jednostek,
18. nadzór nad spełnianiem obowiązku nauki,
19. obsługa zadania w zakresie dofinansowania przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
20. przedstawienie i w porozumieniu z Wójtem Gminy Sierakowice zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych
publicznych placówek oświatowych,
21. przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta dotyczących oświaty i
wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej,
Dziennik Urzedowy Województwa Pomorskiego – 2 – Poz. 2537
22. przygotowywanie w porozumieniu z Wójtem Gminy Sierakowice kart oceny pracy dyrektora oraz
organizowanie konkursów na stanowisko dyrektora szkoły, przedszkola,
23. prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych, żłobków oraz dokumentacji związanej z
zakładaniem i likwidacją szkół,
24. przygotowywanie i prowadzenie projektów finansowanych ze środków UE oraz innych źródeł
zewnętrznych,
25. nadzorowanie i kontrolowanie jednostek obsługiwanych
26. innych zadań zleconych przez Gminę Sierakowice.

 

ZEAS posiada uprawnienia do kontrolowania podległych placówek oświatowych.



data wytworzenia2016-03-21
data udostępnienia2016-10-03
sporządzone przezMazur Jacek
opublikowane przezJacek Mazur
ilość odwiedzin634
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy w Sierakowicach, ul. Lęborska 30, 83-340 Sierakowice, tel.: +48.586819500, fax: +48.586819575, sierakowice@sierakowice.pl, www.sierakowice.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@